Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-08T16:25:55+02:00

1
Kütlesi m özısısı c olan bir katı maddeye Q kadar ısı verildiğinde sıcaklığı t kadar artıyor Özısısı 3c olan 2m kütleli başka bir katı maddeye 5Q ısı verilirse sıcaklık artışı kaç t olur?

Çözüm 
Sorunun ilk cümlesinde verilen bilgilere göre

Q=mct olur

İkinci cümlede verilenlere göre

5Q=2m3ct' yazılır t' kaç t dir diye soruluyor ikinci denklemi birinci denkleme oranlarsak, 

5 = 6t'/t çıkar Buradan t'=5t/6 çıkar

 

 

 


2 
10 0C sıcaklıktaki 1 kg suyun içine 100 0C sıcaklıkta 2 kg demir parçası atıldığında denge sıcaklığı ne olur? 

(Demirin özısısı: 0,1 cal/g0C, suyun özısısı: 1 cal/g0C) (Ortam ısıca yalıtılmıştır)

Çözüm 
Isı alışverişinde cismlerin aldığı veya verdiği ısılar birbirine eşittir Yani ikisi için de Q değerleri eşittir 1 ile gösterilenler demire 2 ile gösterilenler suya ait değerler olsun

m1c1Δt1=m2c2Δt2

2 x 0,1 x (100 - t)=1 x 1 x (t - 10) 

bu denklemde t yalnız bırakılırsa, 25 santigrad çıkar 

 

 

 

 Bir X termometresi suyun donma noktasını 20 0X , kaynama noktasını 140 0X olarak ölçüyor Buna göre 50 0C sıcaklık kaç 0X dir?


Çözüm

C/100 = 50/100 50/100 = X/120 X=60 santigrad 


6 Bir telin 20 0C sıcaklıktaki boyu 10 m olarak ölçülüyor Telin yapıldığı maddenin uzama katsayısı 2,510-5 1/0C olduğuna göre, telin 120 0C sıcaklıktaki boyunu hesaplayınız

Çözüm 
ΔL = L0 λ Δt formülünü kulanırsak, L0= 10 m

λ=2,510-5 1/0C

Δt=120 -20 = 100 0C değerleri verilmiştir

ΔL= 10  2,510-5  100 = 0,025 m telin boyundaki uzamayı verir Yani telin sıcaklığı 20 den 120 çıktığında boyunda 0,025 m artış olmuş demektir O halde son boyu

10 + 0,025 = 10,025 m olur Yani telin sıcaklığını 120 derece sıcaklıkta ölçsek bu değeri buluruz


2 5 2