Cevaplar

2013-01-08T15:48:08+02:00

oğrafi Özellikler Tekmen köyü emsaline az rastlanan çok geniş bir araziye sahiptir. Komşu köyler ve ülke genelindeki klasik köy arazileriyle kıyaslandığında devasa bir büyüklüğe sahiptir. Su, orman ve madenlerden:linyit, tas kömürü, krom ve uranyum madenlerine sahiptir.. Köyün denizden yüksekliği 1500 metrenin üstündedir, kuzey bölümü dağlık bir yapıya sahip olduğu için koyun hakim olmak üzere hayvan yetiştiriciliği için yayla olarak değerlendirilmiştir. Bu bölümde birbirinden ayrı yaylalar vardır. İklim 

Yaylalar bölgesi sert bir iklime sahip olduğundan çoğunlukla iğne yapraklı ağaçlar yetişebilir.Yer yer çoğu kesilmiş, çıraya doğranmış kara çam ağaçları, ardıç ve diken ardıç ağaçları görülür. Bunun dışında yüzlerce çeşidiyle geven en yaygın bitkidir. Öbek öbek geven kümeleri kilometrelerce uzanır. Yaylalar bölgesinin en gözde ağacı kara camdır.Çıra, kereste, odun, tahta olarak büyük oranda tahrip edilmişlerdir. Devasa gövdesi geniş ve yüksek yapısıyla kara çam hem koyunları güneşten koruyan bir egrek hem de pozaklarıyla tezek ve cali çırpı yakan yaylalılara yakacak temin etmiştir. Söğüt ağaçları kara camların azalmasıyla alternatif olarak yetiştirilmişlerdir. Her ne kadar kara camin yerini tutmasalar da hızlı büyüdüğü ve yazın gölge sağlayabildiği i in ikinci gözde ağaç olmuştur. 

0
2013-01-08T15:49:08+02:00

Atmosferi niteleyen meteoroloji olaylarının bütünüdür. Dünya'nın herhangi bir yerinde hava her zaman aynı değildir. Bir gün açıktır, ertesi gün rüzgâr eser, sonra bir başka gün de don yapar, iklim, sıcaklık, yağmur, rüzgâr, atmosfer basıncı ve bunların yıl boyunca gösterdiği değişimler, gelişmeler gibi öğelerin bütünüdür.

Kürenin yüzeyinde çeşitli iklim tipleri vardır. Dağılımları özellikleenleme, yani Güneş ışınlarının, eğimine göre ayarlanır: ışınlar, dikineindikleri yerleri (Ekvator), çok eğik indikleri yerlere (kutuplar)oranla çok daha fazla ısıtır.

Bir bölgenin iklimi, uzun birdevre içinde atmosfer özelliklerinin (çeşitli yayınımların şiddeti,nemlilik, kimyasal bileşim, rüzgâr, elektriksel durum v.b.) belirlibiçimde birleşmesiyle meydana gelir. Günlük gelişmeleri belirleyen havadurumu ile, daha genel anlamı olan iklim terimleri karıştırılmamalıdır.İstanbul'da kışın çok soğuk birkaç gün yaşanabilir, ama İstanbul'uniklimi gene de ılımandır.

Etki alanına ve süresine göre deiklim koşulları dörde ayrılır: yeryüzünün dolaşım kuşakları boyunca çokgeniş bir alam süreli olarak etkileyen koşullar iklim kuşağı'nı meydanagetirir. Bu kuşak içinde bir kıtanın önemlice bir bölümünü etkisialtına alan koşullar bölgesel iklim terimiyle belirlenir. Bu da, dahadar boyutlarda yerel iklim bölgelerine bölünür; bir orman, kıyı v.b.koşullar yerel iklim yaratır. Çok sınırlı meteoroloji koşullarınınetkileriyse mikroklima'yı meydana getirir.0