Cevaplar

2013-01-08T15:59:08+02:00

1842, İstanbul doğumludur. Mekteb-i Maarif-i Adliye'de okurken hukuk öğrenimi için ailesi tarafından 1860 yılında Paris'e gönderilmiştir. Hukuk öğrenimi görürken bir yandan da özel atölyelerin ve Paris Güzel Sanatlar Yüksekokulu'nun derslerine devam etmiştir. 

1871 yılında yurda dönmüştür. 1877 yılında Altıncı Daire-i Belediye Müdürlüğüne, 1881'de ise Müze-i Hümayun müdürlüğüne atanmıştır. Müze müdürlüğü döneminde Osmanlı topraklarındaki tarihi eserlerin yabancılarca yurtdışına kaçırılmasına engel olmuş, ( O zamana kadar birçok eser maalesef yurtdışına kaçırılmış, Bergama gibi) topraklarımızdaki tarihe sahip çıkmış ve müzeciliğimize önemli katkılar yapmış, sayısız önemli kazı gerçekleştirmiştir. 

1882 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi'ni kurmuş ve okula 28 yıl müdür olarak hizmet etmiştir. 

1 5 1