Cevaplar

2013-01-08T16:37:06+02:00

f(x)=ax+b olsun

f(4)=4x+b=1

f(3)=3x+b=2 ise x=-1 b=5 9.(-1)=(-9) -9+5=(-4)

cevap bu

1 5 1