Cevaplar

2012-10-04T21:29:07+03:00


HİKAYEDE PLAN
Her anlatım şeklinde olduğu gibi hikâye de belli bir plâna uyulması esastır. Bu anlatım şeklinde üç kısım bulunur:1- Giriş Bölümü :
Hikâye yazmanın en zor olan kısmı, hikâyeye nasıl başlanacağına karar vermektir. Çünkü bu başlangıç kısmı hikâyenin geri kalan kısımlarını da aydınlata*caktır, iyi düzenlenmiş hikâyelerin değişik şekillerde başlaması mümkündür. Şöyle ki:

Yaşanılan yeri ve çevreyi tasvir ederek, okuyucunun gözü önünde olayların geçeceği yeri canlandırmak. Olay kahramanlarından birinin portresini onun hareketlerine bağlı olarak çizmek. Karşılıklı konuşma veya kendi kendine konuşarak bir iç muhasebesi yaparak. Okuyucuyu kendi iç dünyamıza çekip ona içimizi dökeriz. Karakterlerin ve olayların birbirleriyle ilişkilerini anlatarak. Hikâyenin yazılış sebebini meydana getiren bir olay anlatarak. Eleştirici bir tutumla hikâyeye başlayabiliriz.


Şayet hikâyeye karşılıklı konuşma ile başlıyorsak şu hususlara dikkat etmemiz gerekmektedir.:

Dedim, dedi; sordum, cevap verdi gibi ifadeler arka arkaya getirilmemeli*dir. Monotonluğu önlemek için konuşanın tavır ve hareketlerine yer verilmelidir: Yerinden kalkıp, gülümseyerek, öfkeyle fırlayıp vb. Diyaloglar konuşmada olduğu gibi kısa olmalıdır. Diyaloglarda ağız özelliklerine yer verilmemelidir. Noktalamalara dikkat edilmelidir. Bu bölümde olay ve kişiler ortaya koyulduğundan "Serim" de denir.2 - Gelişme Bölümü:
Gelişme bölümünde olay geliştirilir. Kişilerin olayla, yer ve çevre ile olan ilişkileri merak verici bir hal alır. Olayların geliştirildiği bu bölümde okuyucunun zihninde bazı düğümler meydana getirilir. Bu sebepten gelişme bölümüne "düğüm" de denir.

3 - Sonuç Bölümü:
Konunun sona erdiği kısımdır. Gelişme bölümünde atılan düğümler bu bölümde çözüme kavuşturulur. Bu sebeple "Çözüm" adı da verilir, iyi plânlanmış bir hikâyede sonuç bir sürpriz ile değil, konuşmaların ve olayın normal bir sonucu olarak ortaya çıkar. 
Hikâye anlatım şekli tiyatro, hikâye, roman, fabl, masal, fıkra, hatıra, otobiyografi, biyografi, gezi yazılarında kullanılır.
Yukarıda özelliklerini sıraladığımız hikâyeler bir an için de olsa okuyucuyu hayal dünyasında dolaştıran, onların zihin gelişmesini artıran ve yüksek ideallerle birlikte onlara geniş bir hayat anlayışı sağlayan yazılardır. İyi bir hikâye okuyucuyu olaylar üzerinde düşünmeye sevk etmelidir. Öyle ki okuyucu, anlatılan her olaydan bir sonuç çıkarmak, bir fikre sahip olmak imkânını bulmalıdır. 
Okuyucuya birşeyler vermek durumunda elan hikayeci çevresini, insanı iyi tanıyan, yazdıkları ile okuyucu arasına girebilen kişidir. O, kişilerin yaşayışlarını duymak, görmek ve yaşamak mecburiyetini duyan, onların içine kendilerini görmek için ayna tutabilen kişidir. Hikayeci, daima toplumdan beslenen ve bu sebeple bitmez tükenmez bir kaynağa sahiptir. Onun görevi, hikâyesinde anlatmak istediğini okuyucuyu sıkmadan onun beynine yerleştirmek ve sonra konuyu ateşlemektir. Yani hikayeci, toplumdan aldığı dinamit özelliğine sahip hammaddeyi, okuyucunun beynine iyice yerleştirdikten sonra ateşlemeli, okuyucunun zihninde bu patlama sonucu büyük bir düşünce çığı meydana getirmelidir.

0
2012-10-04T21:32:34+03:00

:) :) :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))9

1 5 1