Cevaplar

2012-10-04T21:34:12+03:00

Kent M.Ö. 315 yılında Makedonya kralı Cassander tarafından bugünkü Thermi'de kurulmuştur. Makedonya Krallığının özerk bir bölümüydü. Makedonya Krallığı'nın Yıkılmasından sonra, şehir M.Ö. 168yılında Roma Cumhuriyeti'nin egemenliği altına girmiştir. Egnatia Yolu üzerinde bulunan şehir, Avrupa ve Asya arası ticarette önemli bir merkez haline gelmiştir. Şehrin Ekonomik önemi 12. yüzyıla kadar devam etmiştir. Şehir 1204 yılında, başkent Konstantinopolis Dördüncü Haçlı Seferi sırasında işgal edilince Bizans'ın elinden çıkmıştır. Selanik ve çevresi kurulan Latin İmparatorluğu'nun en büyük tımar bölgesi durumuna gelmiştir. Şehir 1246 yılında Bizans tarafından tekrar geri alınmıştır. Alıntı 

2 3 2
2012-10-04T21:34:38+03:00

Siyasi Durum: Fransız ihtilalı ile ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinden etkilenmişlerdir Osmanlı toprakları üzerinde çıkarları olan emperyalist devletlerinde kışkırtmaları ile isyan edip bağımsızlık çabası içerisine girmiştir Pek çok siyasi çatışmanın olduğu bir bölge olarak tarihe geçmiştir
Kültürel Durum: Selanik şehrinde Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeni gibi milletler yaşamaktaydı Bu çok uluslu yapı, konuşulan dil, inançları gelenek ve görenek ülkede çok zengin bir kültürel yapının oluşmasını sağlamıştı
Sosyal Durum: Fransız İhtilal inden sonra fikir akımları ortaya çıkmıştır Rumeli’deki en gelişmiş şehirdir İşlek bir limanı ve Avrupa ile demiryolu bağlantısı olan şehir, canlı bir ticaret merkeziydi 


1 5 1