Cevaplar

2013-01-08T18:08:25+02:00

Büyük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır

Paydası küçüktür Dar alanları gösterir Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır Küçültme oranı azdır Aynı alanı gösteren küçük ölçekli haritalara göre düzlemde daha fazla yer kaplarlar İzohipsler arası yükselti farkı azdır Bozulma oranı azdır
Küçük Ölçekli Haritalar

Ölçeği 1/500000 den daha küçük olan haritalardır Bu haritalar Dünya’nın, kıtaların, ülkelerin tamamını veya bir bölümünü gösterir

Küçük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır

Paydası büyüktür. Geniş alanları gösterir. Ayrıntıyı gösterme gücü azdır. oranı fazladır Aynı alanı gösteren büyük ölçekli haritalara göre düzlem üzerinde daha az yer kaplarlar.Küçültme İzohipsler arası yükselti farkı fazladır Bozulma oranı fazladır
0
2013-01-08T18:08:48+02:00

 

Büyük ölçekli haritalar Küçük ölçekli haritalar Ölçek paydası küçük Büyük Gösterilen alan dar Geniş Ayrıntı fazla Az Bozulma az Fazla Harita alanı geniş (aynı bölge için) Dar İzohipsler arası yükselti farkı az (10-20 m gibi) İzohipsler arası yükselti farkı fazla (100-200 m 
0