Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-08T18:18:12+02:00

http://www.beyince.net/yazi/dunya-saat-dilimleri/

2 2 2
2013-01-08T18:19:00+02:00

Yerel Saat, Ulusal Saat, Uluslar Arası Saat, Tarih Değiştirme Çizgisi LİSE 9.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 1.SINIF

Yerel Saat, Ulusal Saat, Uluslar Arası Saat, Tarih Değiştirme Çizgisi

Dünya üzerindeki herhangi bir yerin Güneş’in tam karşısına geçtiği konum, o yerin öğle vaktidir. Güneş ışınlarının o yere en dik geldiği bu zamanda saatin 12.00 olduğu kabul edilir ve günün diğer saatleri de bu zamana göre belirlenir. Buna o yerin yerel saati adı verilir. Aynı meridyen üzerinde yer alan tüm noktalarda yerel saat aynıdır.

Yerel saat özellikle imsak, iftar ve ezan vakitleri için kullanılır. Dünya’da 360 adet meridyen yayı vardır.

Her meridyen yayı aralığı açı olarak 1 dereceye ( ° ), zaman olarak 4 dakikaya ( 1 ) eşittir.

Bunu şu şekilde hesaplayabiliriz; Dünya’nın kendi çevresindeki dönüşü sonucu bir gün oluşur. Bir gün 24 saate eşittir. Bir saat 60 dakika olduğuna göre, 24 x 60 = 1440 dakika eder. Dünya üzerinde 360 meridyen olduğuna göre, 1440 -f 360 = 4 dakika eder. Yani birbirini takip eden iki meridyen arası 4 dakikaya eşittir. Dünya’mız doğudan batıya döndüğü için doğuda yer alan herhangi bir noktanın yerel saati, batıda yer alan herhangi bir noktanın yerel saatinden daima ileridir.

Yerel saat ile ilgili hesaplamalar:
Örnek: 40° doğu boylamında yer alan Diyarbakır’da yerel saat 13.00 iken, 30° doğu boylamında yer alan İzmit’te yer saat kaç olur?

a)Bu tür sorular cevap verilirken ilk önce iki yer arasındaki meridyen farkı bulunur. 40° - 30° = 10°

b)Bir meridyen aralığı 4 dakikaya eşit olduğuna göre;
10° x 4 = 40 dakikadır.

c)Daha doğuda yer alan bir noktanın yerel saati her zaman batıdaki bir noktadan ileri olduğuna göre, Diyarbakır’da yerel saat 12.00 ise İzmit’in yerel saati daha geri olmalıdır. 12.00 - 40 = 11.20

Sonuç: İzmit’te yerel saat 11.20′dir.

Ulusal Saat:
Bir ülkenin üzerinden geçen meridyenlere ait yerel saatlerin hepsini kullanmak o ülkede günlük yaşamla ilgili ilişkileri düzeniz hâle getirir. Bu nedenle meridyenlerden herhangi birinin yerel saati seçilir ve ortak saat olarak kullanılır. Bu uygulamaya ulusal saat adı verilir .

Batı - doğu yönünde geniş alan kaplayan Rusya Federasyonu’nda 11, Kanada’da 6, Brezilya’da 2, ABD’de 5 ayrı yerel saat ulusal saat olarak kullanılır. Türkiye’nin batısı ile doğusu arasında 76 dakikalık bir yerel saat farkı bulunduğu için, ülkemizde sonbahar ve kış ayları arasında 30° doğu meridyenin yerel saati ulusal saat olarak kullanılır. İlkbahar ve yaz aylarında ise güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak ve elektrik tasarrufu sağlamak için saatler 1 saat ileri alınarak 45° doğu meridyeninin yerel saatine geçilir.

Uluslararası Saat:
20. yüzyıl içerisindeki iletişim ve ulaşım alanlarındaki teknolojik yenilikler ülkeler arasındaki ilişkileri oldukça arttırmıştır. Ülkeler saat sistemlerinin ortaya çıkardığı sorunlarını ortadan kaldırmak için uluslararası saat birliğini kurmuşlardır. Bu uygulamaya göre Başlangıç meridyeninin 7° 30″ doğusu ve 7° 30 ‘ batısı arasında kalan 15°’lik alan başlangıç saat dilimi olarak kabul edilir. Başlangıç saat diliminin doğusunda 12, batısıda 12 olmak üzere Dünya 24 saat dilimine ayrılmıştır .

Tarih Değiştirme Çizgisi:
Dünyanın şeklinden dolayı bir yarısında gündüz yaşanırken diğer yarısı gecedir. Bu nedenle başlangıç meridyeninin anti meridyeni olan 180°’li meridyenin geçtiği yerde tarih değiştirmesi yapılır. Başlangıç meridyeninden 180° doğuya gidildiğinde zaman 12 saat ileridir. Aynı biçimde başlangıç meridyeninden 180° batıya gidildiğinde de zaman 12 saat geridir. Bu durum bize 180° doğu ile 180° batı arasında 24 saatlik bir zaman farkının olduğunu göstermektedir
Bilgi Notu: Tarih değiştirme çizgisi tamamen 180°’li meridyeniyle çakışmaz. Geçtiği alan üzerinde yer alan ülkelerde tarih birliğini sağlamak için bu çizgi yer yer doğuya ve batıya doğru kırılma göstererek uzanır.Devamı: http://cografyadersietkinlikleri.blogspot.com/2009/03/yerel-saat-ulusal-saat-uluslar-aras_10.html#ixzz2HOxoeQOh 
Under Creative Commons License: Attribution

1 1 1