Cevaplar

2012-10-04T23:45:46+03:00
Pencereleri görüntüleme ve kullanma  Bunu yapmak için Press Bir sonraki pencereye geçiş yapar. alt + SEKME Önceki pencereye geçiş yapar. alt + ÜST KRKT + SEKME Etkin pencereyi kapatır. ctrl + w veya ctrl + F4 Sonra onu en üst düzeye etkin pencerenin boyutunu geri yükler. ALT + F5 (Saat yönünde) program penceresindeki başka bir bölmeden bir görev bölmesine gider. F6 tuşuna birden çok kez basmanız gerekebilir. F6 (Saat yönünün tersine) program penceresindeki başka bir bölmeden bir görev bölmesine gider. ÜST KRKT + F6 Birden fazla pencere açıkken, bir sonraki pencereye geçiş yapar. CTRL + F6 Önceki pencereye geçiş yapar. CTRL + ÜST KRKT + F6 En üst düzeye çıkarmak veya seçili pencereyi geri yükleyebilirsiniz. CTRL + F10 Ekranın resmini Pano'ya kopyalar. PRINT SCREEN Seçili pencerenin resmini Pano'ya kopyalar. ALT + PRINT SCREEN İletişim kutularını kullanma     Bunu yapmak için Press Sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gider. Sekmesi Önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gider. Üst karakter + sekme İletişim kutusunda sonraki sekmeye geçiş yapar. ctrl + SEKME İletişim kutusundaki önceki sekmeye geçiş yapar. ctrl + ÜST KRKT + SEKME Açık bir açılır listedeki seçenekler arasında veya seçenekler grubundaki seçenekler arasında hareket ettirin. OK tuşları Seçilen düğmeye atanan eylemi gerçekleştirir; Seçili onay kutusunu temizleyin veya seçin. ARA ÇUBUĞU Bir seçeneği seçer; onay kutusunu temizleyin veya seçin. alt + seçenekte altı çizili harf Seçili açılır listeyi açar. ALT + AŞAĞI OK Aşağı açılan listeden bir seçenek belirleyin. Aşağı açılır listedeki bir seçeneğin ilk harfi. Seçili aşağı açılır listeyi kapatır; bir komutu iptal edip iletişim kutusunu kapatın. ESC Seçili komutu çalıştırır. Girin İletişim kutuları içinde düzenleme kutularını kullanma Not Düzenleme kutusu, içine yazın veya kullanıcı adınız veya bir klasörün yolu gibi bir giriş yapıştırın boş bir kutudur.   Bunu yapmak için Press Girişin başına gider. GİRİŞ Girişin sonuna gider. SON Bir karakter sola veya sağa taşıyın. Sol Ok veya sağ ok Bir sözcük sola taşır. CTRL + SOL OK Bir sözcük sağa taşır. CTRL + SAĞ OK Bir karakter sola seçimini veya seçin. SHIFT + SOL OK Seçer veya seçimi bir karakter sağa iptal eder. ÜST KRKT + SAĞ OK Sola doğru bir sözcük seçimini veya seçin. CTRL + ÜST KRKT + SOL OK Sağa doğru bir sözcük seçimini veya seçin. CTRL + ÜST KRKT + SAĞ OK Girdinin başlangıcına imleci seçin. ÜST KRKT + HOME Girdinin sonuna imleci seçin. ÜST KRKT + END  ve farklı Kaydet iletişim kutularını kullanma  Bunu yapmak için Press  iletişim kutusunu görüntüler. ctrl + F12 veya ctrl + o Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüler. F12 Seçili klasör veya dosyayı açın. Girin Klasörün bir düzey yukarısındaki seçili klasörü açın. GERİ AL Seçili klasörü veya dosyayı siler. SİL Klasör veya dosya gibi seçili bir öğenin kısayol menüsünü görüntüler. ÜST KRKT + F10 Seçeneklerde ileri doğru gitmek. Sekmesi Seçeneklerde geriye doğru gitme. Üst karakter + sekme Bakılacak listesini açın. F4 veya alt + ı Geri Al ve yinele eylemleri  Bunu yapmak için Press Eylemi iptal eder. ESC Bir eylemi geri alın. CTRL + Z Yinele veya eylemi yineleyin. CTRL + Y Görev bölmeleri ve galerilere erişme ve kullanma  Bunu yapmak için Press Program penceresindeki başka bir bölmeden bir görev bölmesine gider. F6 tuşuna birden çok kez basmanız gerekebilir. F6 Bir menü etkinken, bir görev bölmesine gider. ctrl + SEKME tuşlarına birden çok kez olabilir. ctrl + SEKME Bir görev bölmesi etkinken görev bölmesindeki sonraki veya önceki seçeneği seçin. Sekme veya ÜSTKRKT + SEKME Görev bölmesi menüsünde tüm komut kümesini görüntüler. CTRL + ARA ÇUBUĞU Seçilen düğmeye atanan eylemi gerçekleştirir. Ara çubuğu veya girin Seçili galeri öğesi için aşağı açılır menüyü açar. ÜST KRKT + F10 İlk veya son öğeyi de bir galeri seçin. home veya end Seçili galeri listesinde yukarı veya aşağı kaydırın. page up veya page down Görev bölmesini kapatma Gerekli değilse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın. ctrl + ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın. Kapat' ı seçmek için ok tuşlarını kullanın ve Enter tuşuna basın. Görev bölmesini taşıma Gerekli değilse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın. ctrl + ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın. Taşıseçmek için ok tuşlarını kullanın ve Enter tuşuna basın. Görev bölmesini taşımak için ok tuşlarını kullanın ve Enter tuşuna basın. Görev bölmesini yeniden boyutlandırma Gerekli değilse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın. ctrl + ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın. Boyutuseçmek için ok tuşlarını kullanın ve Enter tuşuna basın. Görev bölmesini yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarını kullanın ve Enter tuşuna basın. Kullanılabilir eylemler erişme ve kullanma  Bunu yapmak için Press Seçili kısım için kısayol menüsü görüntüler. ÜST KRKT + F10 Menü veya iletisini veya Otomatik Düzelt Seçenekleri düğmesi kullanılabilir eylem için görüntüleme veya yapıştırma seçenekleri düğme. Birden fazla eylemi varsa, sonraki eyleme geçer ve onun menü veya iletisini görüntüler. ALT + ÜST KRKT + F10 Kullanılabilir eylemler menü içinde seçenekler arasında hareket ettirin. OK tuşları Seçili öğede kullanılabilen eylemler için bir menü eylemi gerçekleştirir. Girin Kullanılabilir Eylemler menüsünü veya iletiyi kapatın. ESC

0