Cevaplar

2013-01-08T18:50:09+02:00

bunu bulabildim                                                            Sürdürülebilir kalkınma, insanoğlunun parçası olduğu ve varlığını sürdürebilmesi için temel
desteği sağlayan ekosistemlerle uyumlu ve denge içinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve
geliştirilmesi olarak tanımlanabilir. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin 2.maddesi biyolojik
çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımını, “biyolojik çeşitlilik unsurlarının, uzun dönemde
biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açmayacak şekilde ve oranda kullanımı ve böylece
biyolojik çeşitliliğin bugünkü ve gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını ve özlemlerini karşılama
potansiyelini muhafaza etmesi anlamındadır”ifadesiyle tanımlamaktadır. Bu bağlamda ele
alındığında, biyolojik çeşitliğin sürdürülebilir kullanımı, bir yandan bugünkü kuşakların
gereksinimlerini karşılarken bölgeler arasındaki eşitliğin gözetilmesi, diğer yandan da gelecek
kuşakların haklarının güvence altına alınmış olmasını içermektedir. Sürdürülebilir
kalkınmanın temel bileşenleri; ekonomik olarak uygulanabilirlik, sosyal eşitlik ve çevresel
sürdürülebilirliktir.
Biyolojik çeşitlilik, ekosistemlerin insanlığın gönenci için elzem olan yaşam destek sürecini
sürdürebilme yeteneğinin ve sağlıklı çevrenin bir göstergesidir.
Biyolojik çeşitlilik üç önemli parçadan oluşur ki yapılmakta olan çalışma kapsamında bu
parametrelerin tarım, balıkçılık, ormancılık ve koruma alanları gibi ‘’doğa koruma’’ olarak
belirlenen alanda ele alınması elzemdir.
Genetik Çeşitlilik: kalıtsal olarak geçen ve varoluşun fiziki ve biyokimyasal karakteristiklerini
belirleyen biyokimyasal paketler olarak tanımlanabilir. Genetik çeşitlilik belli bir tür,
populasyon, varyete, alt-tür ya da ırk içindeki gen farklılığıyla ölçülür. Bu tür farklılıklar,                

0