Cevaplar

2013-01-08T18:53:21+02:00

You ass as fat as Papa Smurf!

0
2013-01-08T18:53:37+02:00

Aşağıda "as" ile yapılmış ve her anlamında kullanılmış örnekler bulacaksınız:

We use soft papers as toilet papers. --> Yumuşak kağıtları tuvalet kâğıdı olarak kullanırız.

He bored more and more as time passed. --> Zaman ilerledikçe gitgide daha çok sıkıldı.

As you know, I read many books. --> Bildiğin gibi, ben çok kitap okurum.

The wife sat watching him as her husband cooked the dinner. --> Kadın, kocası akşam yemeğini yaparken, oturup onu izledi.

Pelin gets more and more attractive as he gets older. --> Pelin, yaşı ilerledikçe, daha da çekici oluyor.

As I was getting into the bus, I noticed a lot of money on the seat. --> Otobüse biner binmez, koltukta bir miktar para gördüm.

They live in the central town as my parents. --> Onlar, annem-babam gibi, kasabanın merkezinde yaşıyorlar.

He is as tall as Pelin. --> O, Pelin kadar uzun boylu.

I can run just as fast as you. --> Ben senin kadar hızlı koşabilirim.

I don't earn as much as Ayşe. --> Ben, Ayşe kadar para kazanmıyorum.

I had never seen him looking so miserable as he did that day. --> Onu hiç bugünkü kadar üzgün görmemiştim.

As the problem is too complicated, it takes long time to solve. --> Sorun çok karmaşık olduğu için, çözmesi çok zaman alıyor.

As he has no driving licence, he goes everyday to work by bus. --> Ehliyeti olmadığından dolayı işe hergün otobüsle gidiyor.

As you were out, I left a message. --> Sen dışarıda olduğundan dolayı, mesaj bıraktım.

0