Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-08T19:29:14+02:00

8.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?

Türkçenin ÇUVAŞÇA ile YAKUTÇA olmak üzere iki lehçesi vardır.

Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile KONUŞMA DİLİ denir.

Bir Urfalı ile Ordulunun farklı konuşmasına AĞIZ denir.

Bir Kırgız ile bir Azeri’nin farklı konuşmasına ŞİVE denir.

Bir toplumda belli kesimlerin kendi aralarında anlaşmayı sağlamak amacıy­la kullandıkları özel dile ARGO denir.

1.Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmış karşılarına yazınız?

Eyvah, babam geldi!                                         HEYECANA BAĞLI İŞLEV

Lütfen sessiz olur musunuz?                            ALICIYI HAREKETE GEÇİRME İŞLEVİ

Su yüz derecede kaynamaz.                             GÖNDERGESEL İŞLEV

Zamirler, ismin yerini tutan kelimelerdir.      DİL ÖTESİ İŞLEV

Sesim geliyor mu?                             KANALI KONTROL İŞLEVİ

1 5 1