Cevaplar

2014-04-04T15:27:50+03:00
ATATÜRK’ÜN ÖNDERLİĞİNDE KAZANDIĞIMIZ HAK VE HÜRRİYETLER
Atatürk, insan hak ve hürriyetlerine çok önem veriyordu. Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk’ün önderliğinde toplum hayatını etkileyen değişiklikler yapıldı. Bunun sonucunda Türk Milleti yeni hak ve hürriyetlere kavuştu. Sınırlı olan bazı hak ve özgürlüklerimiz genişletildi.
Atatürk’ün önderliğinde elde ettiğimiz bazı hak ve hürriyetler şunlardır:
*Eğitim Görme Hakkı: Kız erkek herkes eğitim görme hakkı ve hürriyeti elde etti. Herkesin rahatlıkla okuma yazma öğrenebilmesi için Latin Alfabesi kabul edildi.
*Seçme ve Seçilme Hakkı: Eskiden ülkemiz padişahlıkla yönetiliyordu. Padişahlık babadan oğula geçiyordu.Tek söz padişahındı.Kadın erkek herkes seçme ve seçilme hakkı elde etti.Halkın kendi yöneticilerini seçimle belirlemesi cumhuriyetin ve demokrasinin getirdiği en önemli haktır. Seçimlerde oy kullanmakbir görevdir. Aday olmak ise bir haktır.
*Seyahat Etme Hürriyeti
*Haberleşme Hürriyeti
*Meslek Sahibi Olma Hakkı:Kadınlara da erkekler gibi iş hayatına atılma,meslek sahibi olma ve çalışma hakkı verildi.
*Çocuk Hakları Sözleşmesi Kabul Edildi: Çocukların da sahip olduğu haklar vardır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan bu haklardan bazıları şunlardır: Eğitim alma hakkı, Çalıştırılmama hakkı, Sağlıklı olma hakkı, Bir isme, vatandaşlığa sahip olma hakkı vb.
0
2014-04-04T15:28:05+03:00
Ø  •Cumhuriyetin İlan EdilmesiØ  •Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)Ø  •Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)Ø  •Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)Ø  •Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması (3 Mart 1924)Ø  •Medeni Kanun’un kabulü (17 Şubat 1926)Ø  •Laikliğin kabulü (1928-1937)Ø  •Kadın haklarının tanınması (1930-1933 ve 1934)Ø  •Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)Ø  •Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik (1925 ve 1931)Ø  •Soyadı yasasının kabulü (21 Haziran 1934)Ø  •Eğitim ve öğretim devrimi (3 Mart 1924)Ø  •Harf yada yazı devrimi (1 Kasım 1928)Ø  •Tarih anlayışında gerçeğe dönüş (12 Nisan 1931)Ø  •Dil devrimi (12 Temmuz 1932)
0