Cevaplar

2013-01-08T20:10:16+02:00

Childrens are swimming

Childrens are skiing

they are watching tv. 

VB.

1 3 1
2013-01-08T20:10:39+02:00
accept 
allow 
ask 
believe 
borrow 
break 
bring 
buy 
can/able 
cancel 
change 
clean 
comb 
complain 
cough 
count 
cut 
dance 
draw 
drink 
drive 
eat 
explain 
fall 
fill 
find 
finish 
fit 
fix 
fly 
forget 
give 
go 
have 
hear 
hurt 
know 
learn 
leave 
listen 
live 
look 
lose 
make/do 
need 
open kabul etmek 
izin vermek 
sormak 
inanmak 
ödünç almak 
kırmak 
getirmek 
satın almak 
-ebilmek
iptal etmek 
değiştirmek 
temizlemek
taramak 
şikayet etmek 
öksürmek
saymak 
kesmek 
dans etmek
çizmek 
içmek 
sürmek 
yemek
açıklamak 
düşmek 
doldurmak 
bulmak
bitirmek 
uymak, uygun olmak
sabitleştirmek, onarmak
uçmak
unutmak 
vermek 
gitmek 
sahip olmak 
işitmek 
incitmek, incinmek
bilmek
öğrenmek 
terk etmek 
dinlemek 
yaşamak 
bakmak 
kaybetmek 
yapmak 
ihtiyacı olmak 
açmak

 

 

 

ride jump rope 

clean finish use stop 
1 1 1