Cevaplar

2013-01-08T20:23:30+02:00

Saltanatın Kaldırılması veya Padişahlığın KaldırılmasıTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922'de kabul ettiği "Osmanlı İmparatorluğunun münkariz olduğuna dair" 308 numaralı kararname ile gerçekleşmiştir. Kararname, ilga hükmünü geriye yürüterek "İstanbul'daki şekl-i hükümetin 16 Mart 1336 [1920]'de tarihe intikal ettiğini" bildirmiştir. [1]Aynı gün alınan bir başka Meclis kararıyla 1 ve 2 Kasım günleri milli bayram ilan edilmiştir.

0
2013-01-08T20:25:49+02:00

Tbmm ' nin kurulması için Gerekliydi Çünkü Eğer Tbmm kuruldugu zaman hala daha açık dursaydı saltanat TBMM nin önünde bir engel olacaktı bu yüzden . 

0