1.Mks CgS ve SI birim sistemlerinin ortak büyüklüğü hangisidir ? 2.Madde miktarının MOL olarak ifade edildiği birim sistemi hangisidir? 3.Hangi sisteme dört adet büyüklük ilave edilerek SI birim sistemi okluşturulmuştur? 4.Kütle standardı oluşturulmasında aşağıdakilerden hangisi temel alınmıştır? a)platin iridyum alaşımı b)kalay c)platin d)iridyum e)iridyum kalay 5.Uzunluk standartının oluşturulmasında aşağıdakilerden hangisi temel alınmıştır ? a)Işığın frekansı b)Işığın dalga boyu c)ışığın hızı d)ışığın enerjisi e)hiçbiri 6.Zaman standardının oluşturulmasında aşağıdaki atomlardan hangisi temel alınmıştır? a)Kripton b)Platin c)sezyum d)İridyum e)radyum

2

Cevaplar

2013-01-09T01:15:11+02:00

1 - A 

2 - C

3- E

4- A

5-C

6- E dir

0
2013-01-09T01:50:25+02:00

1 - A 

2 - C

3- E

4- A

5-C

6- E dir...........

0