Cevaplar

2012-10-04T21:59:52+03:00
FİZİKİ COĞRAFYA

Jeomorfoloji
Klimatoloji
Hidrografya
       Yeraltı Suları ve Kaynaklar
       Akarsular Coğrafyası ( Potamoloji)
       Göller Coğrafyası ( Limnoloji)
       Denizler ve Okyanuslar Coğrafyası ( Oseanografya)
Toprak Coğrafyası
Biyocoğrafya
       Bitki Coğrafyası (Vejetasyon Coğrafyası)
       Hayvanlar Coğrafyası (Zoocoğrafya)
Afetler Coğrafyası

BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA

Beşeri Coğrafya
       Nüfus Coğrafyası
       Yerleşme Coğrafyası
Ekonomik Coğrafya
       Sanayi Coğrafyası
       Tarım Coğrafyası
       Turizm Coğrafyası
       Ulaşım Coğrafyası
       Ticaret Coğrafyası
       Madencilik
       Enerji Kaynakları
BÖLGESEL COĞRAFYA

Kıtalar Coğrafyası
Ülkeler Coğrafyası  
0
2012-10-04T22:00:22+03:00

coşku yayınları kitabınd avar yada mebde  varrr

0