Cevaplar

2013-01-08T21:08:25+02:00

"Özdeşlik = identity" iki şeyin ölçümlenebilen her bakımdan tıpatıp aynı olmasına verilen bir isimdir ve bu kelimenin matematik dışında tam doğru kullanım alanı yoktur. Sözü edilen iki şeyin fiziksel dünyada karşı geldikleri bir nesne (fiziksel anlam) varsa özdeşlik bir ilüzyondur. 2 + 2 ifadesindeki her 2 matematikçilerin aklındaki 2 olmak şartıyla ifadenin özdeşi yine matematikçilerin aklındaki 4'tür.

Fakat:

2 "gazoz kapağı" ile 2 "orangutan" "4 bir şey" etmez. 
(Benim) 46 (kromozomum) ¹ (senin) 46 (kromozomun)

Ancak: İki su molekülünün hidrojen ve oksijenleri aynı (= özdeş) izotoplardan imal edilmişse bu iki molekül özdeş değil midir? Ya da bu sorudan önce, "ayırt edilemeyen parçacıklar (elektron, proton vs)" her bakımdan birbirinin aynısı değil midir? Hem evet hem hayır. O kadar küçüğe inince fizik somut olmaktan uzaklaşır. Başka bir ifadeyle, şu an elimdeki fincan onu oluşturan elementar parçacıklardan daha somuttur. QM'nin ilgi alanı yarıdan fazla soyuttur. (Yarıdan fazla şu demek: Bir şeyin soyut-somut durumunu 0-100 arası sayı ile gösterelim. 0 = %100 soyut demek olsun vs.) Zaten bu nedenle 2. sınıftan itibaren QM alan her fizikçi kendisine sık sık şunu sorar: "Ya, bu niye hep matematik? Bütün bunlar ne demek ve ne işe yarar? Bunu niye anlayamıyorum = zihnimde canlandıramıyorum?" Cevap çok basit: Matematik ne kadar ağırlıklı olarak işe karışırsa gerçek dünyadan (=somuttan) o kadar çok uzaklaşılır.

Ama bu başka bir hikaye.

0
2013-01-08T21:09:30+02:00

http://www.kastamonumatematik.com/?Syf=26&Syz=45439&/8.S%C4%B1n%C4%B1f-Matematik-%C3%87arpanlara-Ay%C4%B1rma-ve-%C3%96zde%C5%9Flik-Konu-Anlat%C4%B1m%C4%B1-%C3%96zet burda var umarım işine yarar 

0