Cevaplar

2013-01-08T21:09:43+02:00

taneciklerinin arasındaki boşluğun çok fazla olmasııııııııııııı

1 3 1
2013-01-08T21:10:09+02:00

Gaz moleküllerinin aralarında çok büyük boşluklar bulunması onların büyük oranda 

sıkıştırılabilmesini sağlar. Sıvılarda ve katılarda ise moleküller birbirine çok sıkışıkdurumdadırlar.

1 5 1