Cevaplar

2013-01-08T22:23:15+02:00

1.Merakı her zaman diri olan insandır.

Girişimci insanın en önemli özelliği, merakı peşinde koşarak, ortalama insanın görmediğini yakalamayı becermesidir. Girişimci “bakan” değil, “gören” insandır. Görmek bilinçli bir davranıştır. Neyin,  neden, nasıl, niçin, ne zaman oluştuğunu sorgulayan bir işin “bedeli” hakkında bir fikre sahip olan insandır girişimci.

2. Merakları peşinde koşarken “ fırsat “ ve  “tehlike” kokusu alır.

Bir insanı “girişimci“ olarak niteleyebilmemiz için, çevresinde olup bitenlerin yarattığı “fırsat” ve “tehlikeleri“ yakalama yeteneklerinin olması gerek. Girişimci insan fırsatları yakalayarak değerlendirme, tehlikeleri sezerek önlem almak için “eğilimleri yakalama melekesini “ geliştirmiştir. Bu özelliği, girişimci insanı “sıra dışı“ yapar.

3. Stratejik düşünebilme yeteneğini geliştirmiştir.

Strateji “farklı “ yolu bulmaktır. Aynı kulvarda yarıştığı rakiplerinden daha farklı bir yol ve yordam izleyerek, yarattığı “ekonomik değeri“ büyüten insandır girişimci. Ekonomik değer, piyasa fiyatından, maliyetlerimizi düştüğümüz zaman elde edilen değerdir. O nedenle, maliyetimizi oluşturan insan ve sermaye kaynaklarının etkin kullanımı, girişimcinin odaklandığı konudur.

4. Girişimci insan kendini “yeniliklerle“ besler

Eğer bir insanda girişimci olma özelliği varsa, aynı zamanda sürekli olarak “yeniliklere“ ulaşma yeteneği vardır. O nedenle girişimci insan, yeni bir ”fikir” üretir. Fikirleri “projeye“ dönüştürür. Projelerinde “zenginlik“ üreterek ”insanların yaşamını“ kolaylaştırır.

5. Girişimci insan “ilkelidir“

Girişimci “ilkeli” insandır. İlkelere bir bölge sadakatiyle uyduğu için, özü, sözü ve davranışları arasında bir “bütünlük“ vardır. Bu bütünlük çevresinde “ güven “yaratır. Yarattığı güven hem kendi enerjisinin verimli kullanılmasında, hem de çevresindeki insanların enerjisini kendi işine yönelmesinde katkı derecesini yükseltir.

6. Girişimci “ sahip olma” duygusunu aşan insandır.

Girişimci insan, “değeri” olan işlerden çok, “anlamı olan işler yapar. O nedenle gerçek bir girişimci “sahip olma” duygusunu aşarak “ olma” bilgeliğine erişir girişimci, nalıncı keseri gibi “ hep bana, hep bana “ mantığını aşmış insandır. Gerçek  girişimci, “ bir sana, bir bana “ diyebilendir.

7.Girişimci “ özgüven” sahibidir.

Girişimci insanı, ortalama insanlardan ayıran temel özelliklerden biri de “ özgüven “ sahibi olmasıdır. O özgüven girişimcinin bütün benliğine yansır, kişiliğini oluşturur.

O nedenle, girişimci “inisiyatif kullanır, “risk” üstlenir. “ yanılabilme hakkını kullanır , “ kendini sorgular” , “kendini yeniden üretme “ becerisine sahiptir.

0