Zarfları ve fiilleri en iyi şekilde anlatacak kısa kısa yazılar istiyorum. Böyle, fiillerin çeşitleri: diyip açıklayacak, site, yazı, veya bir video olabilir. ama hem zarf olucak hemde FİİL! puan yüksek :) saçmalamayın şikayet ederim..

şunlar kesin olucak:

a) zarflar ve çeşitlerinin açıklamasıyla birer örneği...

b)filler ve çeşitlerinin açıklamasıyla birer örneği...

puan: 17

1

Cevaplar

2013-01-08T21:26:23+02:00
ZARFLAR

 Eylemlerin, eylemimsilerin, sıfatların ya da kendi türünden olan kelimelerin anlamlarını türlü yönlerden (yer-yön, zaman, durum, miktar, soru) etkileyen; onları belirten, dereceleyen sözcüklere zarf denir.

 Özellikleri

 ]Tek başlarına iken sıfatlar gibi isimden başka bir şey değildir. Zarf oldukları ancak cümlede belli olur.

 ]Cümlede genellikle zarf tümleci olarak kullanılır.

 ]Çekimsiz kelimelerdir. İsim çekim eki (hâl, iyelik, çoğul ekleri vb.) almazlar. Ama isim olarak kullanılabilenler bu görevde iken bu ekleri alabilirler.

 ]Zarfların birçoğu sıfat ya da isim olarak da kullanılabildiği için sıfatların ve zarfların tanımı ve özellikleri iyi bilinerek bu fark ortaya konmalıdır. Sıfat isimden önce gelerek onu niteler veya belirtir. Ama zarf isimden önce gelmez.

 Örnekler 

B    Bugün çok yürüdüm.                       

B    Buraya yarın gelecekler.                          

      İki eski dost akşama kadar sohbet etti.    

     Yarın da bayağı çok yürüyeceğiz              

     En güzel sen konuştun.                   

     En doğru kararı vermeliyiz.            

     Çok hararetli tartışmalar oldu.                

     Dün hava daha soğuktu.                           

     Mevsimlerin en güzeli ilkbahardır.  

     Dargın durarak bir şey kazanamazsın.      

 

 Kainatta iki temel öğe vardır. Birincisi her türlü canlı, cansız nesne ve kavramı karşılayanisimler. İkincisi ise bu isimlerin meydana getirdiği iş, oluş ve hareketler yani fiiller     

                Dilin temel görevi ise bu kavram ve hareketleri sesler veya harfler aracılığıyla söze dönüştürmektir. Seviyorum, okuduk,çalışmalıyız,  gideceğim. Dikkat edersek bu kelimeler iş, oluş, hareket, durum bildirmekle kalmıyor, bu işleri yapanları yani şahısları ve de işlerin gerçekleştiği zamanı veya dileğini bildiriyorlar. Sevdik .... (Sevme işini geçmiştebiz gerçekleştirdik.)

 

Fiil (Eylem) : Varlıkların yaptıkları işleri, hareketleri veya içinde bulundukları durumları bir kipe (yani zamana veya bir dileğe) ve kişilere bağlayarak bildiren kelimelere fiil denir. Fiillerin üç temel kuralı vardır:

a)        İş, hareket, oluş bildirir.

b)        Kök veya gövde halindeyken kip eklerini alabilir.

c)        Kök ve gövde halindeyken mastar eklerini (-mek, -mak) alabilir.

 

Fiillerin en önemli özelliği harekettir. Fiiller hareketlerine göre üç çeşittir:

1.        İş ve Kılış Fiilleri: Bir nesneyi olumlu olumsuz etkileyen, insanlar tarafından genellikle bilinçli olarak gerçekleştirilen fiillerdir. Bu fiiller “kimi, neyi” sorularına cevap verir. Bu nedenle iş ve kılış fiilleri çatısına göre geçişli fiillerdir. Kır-, ver-, dur-...

2.        Durum Fiilleri: Fazla hareketi olmayan, belli bir süre devam eden, nesneyi etkilemeyen, insanlar tarafından bazen bilinçli, bazen bilinçsiz gerçekleştirilen ve sona ermeleri için başka bir fiilin başlaması gereken fiillerdir. Durum fiilleri çatı yönünden geçişsizdir. Uyu-, kalk-, yat-...

3.        Oluş Fiilleri: Bu fiillere “doğa fiilleri” de denir. Oluş fiillerinde kendi kendine olma anlamı vardır. Bu fiiller aslında gizli bir güç tarafından gerçekleştirilir.  Bu fiillerin gerçekleşmesi irademize (isteğimize) bağlı değildir. Yağ-, es-, yeşer-, kızar-, acık-, gürle-...

 

Örnek Soru: Aşağıdaki cümlelerin yüklemi olan fiillerden hangisi “oluş” bildirmektedir?

A)Sizi çok seviyoruz.   B)Bir de şu soruyu çözsene.    C)Çocuklar ne güzel de oynuyorlar.   D)Sen ne kadar da büyümüşsün, ufaklık!

[Cevap: A’da sev(mek) için birine ihtiyaç vardır. B’de, çöz(mek) için soruya ihtiyaç vardır. Her iki fiil de kılış bildiriyor. C’de oyna(mak) durum bildirir. D’de ise büyü(mek) irademizin dışında olur, biz istediğimiz için büyümeyiz. Cevap D’dir. ]

1 5 1