Cevaplar

2013-01-08T21:33:28+02:00

http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=Yazililar&Sayfa=BaslikListesi&altkatid=28

 

denmenşi tavsiye ederim :D

2 3 2
En İyi Cevap!
2013-01-08T21:34:06+02:00

Aşağıdaki soruları okuyun, doğru olan cevabı işaretleyin.

 

1) Aşağıda verilen maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir?

A) Cam                       B) Tahta                      C) Plastik                    D) Demir

 

2)  Aşağıdaki nesnelerden hangisi suda yüzer?

A) Demir bilye                        B) Tahta kaşık             C) Taş             D) Demir soba

 

3)      Aşağıdaki seçeneklerde verilen maddelerden hangisi doğal maddedir?

A) Beton         B) Kurşun kalem         C) Kaynak suyu          D) Silgi

 

4)      Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir?

A) Silgi                        B) Toprak        C) Tebeşir       D) Defter

 

5)      Aşağıdakilerden hangisi saydam maddedir?

A) Cam                       B) Toprak        C) Tebeşir       D) Tahta

 

6)      Bazı katı maddelerde sıvı ve gaz maddeler gibi konulduğu kabın şeklini alabilir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?

A) Tahta                B) Ağaç           C) Un              D) Çivi

 

 

7)Aşağıdaki organlardan hangisi kafatasında bulunur?

A)Kalp                                    B)Beyin                      C)Akciğer                   D)Mide

 

8)Aşağıdakilerden hangisi alet değildir?

A)Makas                                 B)Çimento                  D)Çekiç                      D)Bıçak

 

9)Aşağıdakilerden hangisi maddenin hallerinden değildir?

A)Kütle                                   B)Sıvı                          C)Katı                         D)Gaz 

 

10)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A)Sıvılar bulundukları kabın şeklini alırlar.

B)Beş duyu organımızla hissedebildiğimiz her şey maddedir.

C) Gazlar bulundukları yerin içini doldurur.

D) Katıların kütle ölçüsü birimi litredir.

 

 

11)Cümlelerde boş bırakılan yerlere,aşağıda verilen kelimeleri uygun şekilde yerleştirin.(10 puan)

 

eşya    –     malzeme   –     madde     -  cisim

 

Ağaç bir ………… dir. Kesilip şekillendirildiğinde …………….. olur. Aynı zamanda mobilya yapımında kullanılan bir …………… dir. Mobilya fabrikalarında masa yapılır. Masa bir …………… dır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Aşağıdaki cümleleri okuyun ifade doğru ise ‘D’ harfini, yanlış ise ‘Y’ harfini ayraç içine yazınız.( 10 puan)

 

 

(……….)   Tahta katı bir maddedir. (……….)   Bütün sıvıların belirli bir şekli vardır. (……….)   Gazlar bulundukları ortama yayılır. (……….)   Maddenin katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 hali vardır. (……….)   Sıvılar konuldukları kabın şeklini alır.

 

 

 

 

 

13)Aşağıdaki ifadelere örnek yazınız. (10 p)

 

 

            a)Madde       =                                                   f)Yapay Madde      =

 

b)Cisim         =                                                   g)İşlenmiş Madde  =

 

c)Malzeme    =                                                    h)Gaz Madde         =

 

d)Eşya          =                                                     ı)Katı Madde          =

 

e)Alet            =                                                     i)Sıvı Madde          =

 

 

 

10)  a) Aşağıda verilen kütle birimlerini ( kg-g , g-kg ) çeviriniz. ( 10 puan )

 

4000 gr = ………..kg                   25 kg=…………….gr             1500gr = …………..kg

 

6 kg= ………………gr                 7000 gr = ………….kg

 

     b) Aşağıda  verilen hacim birimlerini ( L-ml , ml-L ) çeviriniz

 

2000 ml = …………..L                3 L= ……………ml              24 L= ……………..ml

 

3500 ml = …………..L                       6500 ml = …………..L

2 3 2