Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-04T22:33:47+03:00

 

Soru1: 800 nükleotidden meydana gelmiş DNA molekülünde 300 guanin varsa timin Sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 500                                           b) 300

c) 200                                           d) 100

 

Soru2: Aşağıdaki organik bazlardan hangisi DNA da bulunmaz?

a) Urasil                                       b) Adenin

c)Guanin                                      d) Sitozin

 

Soru3: Bir DNA zincirinde A-T-T-G-T-C-A-C organik bazları olduğuna göre bunun karşısındaki DNA ipliği aşağıdakilerden hangisidir?

a) T-T-A-G-A-C-T-G

b) T-A-A-C-A-G-T-G

c) U-A-A-G-A-G-U-G

d) A-T-T-G-T-C-A-C

 

Soru4: Heterozigot sarı bezelyelerin çaprazlanmasında elde edilen F1 oğul dölde yeşil bezelyelerin oluşma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) % 0                                           b) % 25

c) % 50                                         d) % 75

 

Soru5:Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal özellik değildir?

a) dil yuvarlama

b) altı parmaklılık

c) kuvvetli kaslar

d) kulak memesinin yapışık veya ayrı olması

 

Soru6:Hücredeki genetik bilgiler dölden döle ne ile taşınır?

a)mitokondri                                b) sentrozom

c)çekirdekçik                               d) kromozom

 

Soru7:Taşıyıcı bir anne ile renk körü bir babanın çocuklarının renk körü olma olasılığı yüzde kaçtır?

a) %25                                          b) %50

c) %75                                          d) %100

 

Soru8:Bir canlının genleri ve çevrenin etkisi ile kazandığı dış görünümüne ne ad verilir?

a) genotip                                    b) homozigot

c) heterozigot                              d) fenotip

 

Soru9:DNA’lar aşağıdakilerden hangisinde bulunmaz?

a) Ribozom                                  b)Kromozom

c) Mitokondri                                d)Kloroplast

 

Soru10: DNA’larla ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Kendi kendini eşleyebilir.

b) Çift iplikten meydana gelmiştir.

c) Yapısında A,T,G,C organik bazları vardır.

d) Yapısında riboz şekeri bulunur.

 

6 3 6