Cevaplar

2013-01-08T22:19:15+02:00

Makalat,  Hacı Bektaş-i Veli'nin İslam dininin genel hükümlerini Türklerin anlayabileceği bir yorumla işlediği kitabı. Alevi-Bektaşi inancındaki dört kapı ve kırk makam Makalat'ın ana konusudur.

 Tasavvuf konularını işleyen makalelerden oluşmaktadır. Din, ajlak kuralları, davranışlar ve hoşgörü işlenmiştir. Türü, didaktiktir. Nazım Birimi, beyittir. Manzume'dir. Tasavvufi eserdir. Sade, anlaşılır bir dil ve kısa cümleler kullanılmıştır.
1 5 1