Cevaplar

2012-08-27T18:24:03+03:00

Kitap içeriği

 

I. ÜNİTE: İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR

1. İletişim
2.  İnsan, iletişim ve Dil 
3.  Dil-Kültür İlişkisi
4.  Ünite Sonu ölçme ve Değerlendirme Soruları

 

II. ÜNİTE: DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

1. Dillerin Sınıflandırılması 
2. Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi
3.  Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

IIII. ÜNİTE: SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ (SÖYLEYİŞ)

1. Telaffuz (Söyleyiş)
2. Türkçenin Sesleri ve Özellikleri
3. Yazım (İmla) Kuralları (öğretim programından kaldırıldı)
4.  Noktalama işaretleri (öğretim programından kaldırıldı)
5.  Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

IV. ÜNİTE : KELİME (SÖZCÜK) BİLGİSİ

1.  Kelimede Yapı (öğretim programından kaldırıldı)
2.  Kelimede Anlam
a. Kelimede Anlam ve Kavram
b. Anlamları Bakımından Kelimelerin Gruplandırılması
    I.    Anlam Çeşitleri 
    II.  Anlam ilişkilerine Göre Kelimeler
    III.  Kelimelerde Anlam Değişmeleri
c. Kelime Grupları
3.  Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları 

 V. ÜNİTE : CÜMLE BİLGİSİ

1. Cümlenin Öğeleri (öğretim programından kaldırıldı)
2. Cümlenin Yapısı (öğretim programından kaldırıldı)
3. Cümlede Anlam  
a. Cümlede Anlamın Oluşması
4.  Bildirdikleri Anlamlara Göre Cümleler
a.  Haber Cümleleri
b. Dilek-İstek, Soru Cümleleri
c. Olumlu, Olumsuz Cümleler
5. Anlamlarına Göre Cümleler
6. Anlatım Bozuklukları (öğretim programından kaldırıldı)
7.  Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Sorulan

VI. ÜNİTE : PARAGRAF BİLGİSİ

1. Anlatım Birimi Olarak Paragraf
2. Paragrafta Yapı
3. Paragrafın Boyutu
4. Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce  
5. Paragraf Çeşitleri
6. Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
7. Metin ve Paragraf
8. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

Terimler Sözlüğü

 

1 1 1