Cevaplar

2013-01-09T10:59:00+02:00

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ‘D’,yanlış olanların başına ‘Y’ yazınız.

1. ( ) Cinsiyetin belirlenmesinde anneden gelen kromozomlar etkilidir.

2. ( ) Modifikasyonlar kalıtsal olmayan değişimlerdir.

3. ( ) Bir cismin havadaki ve sudaki ağırlığı aynıdır.

4. ( ) Cismin sıvı içine batan kısmı arttıkça uygulanan kaldırma kuvveti de artar.

5. ( ) Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşit olursa cisim sıvı içinde batar.

 

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

1. Tek hücreli canlılarda ……………………………… bölünme görülmez.

2. 2n=24 kromozoma sahip bir hücre art arda 2 mitoz bölünme geçirirse oluşan hücre sayısı …………… ve hücrelerin kromozom sayısı ……………… olur.

3. ……………………………………………… canlıların çevreye kalıtsal olarak uyum sağlamasıdır.

4. Bir maddenin birim hacimdeki kütlesine ………………………………………… denir.

 

c.Aşağıda resmi verilen eşeysiz üreme yapan canlıları ve verilen eşeysiz üreme çeşitleri ile eşleştiriniz.

1.Deniz yıldızı  2. Armut ağacından koparılan dal     3. Sünger  4. Amip   5.Hidra

 

a.Tomurcuklanarak üreme

b.Bölünerek Üreme

c.Vejetatif üreme

d.Yenilenme

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.Ceren’in anne babası kahverengi gözlü iken Ceren yeşil gözlüdür. Cerenin anne ve babası nasıl bir genotipe sahip ki Ceren yeşil gözlü olmuştur?

(Kahverengi yeşil renge baskındır.)

A) BB X Bb B) Bb X Bb

C) Bb X bb D) BB X bb

2. Doktor: Hanımefendi maalesef siz hemofili hastasısınız.

Doktorun yaptığı açıklamaya göre aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Bayanın doğacak kız çocuğu hemofili hastasıdır.

B) Bayanın doğacak kız çocuğu taşıyıcı olabilir.

C) Bayanın doğacak erkek çocuğu sağlamdır.

 

 

 

D) Bayanın doğacak erkek çocuğu hemofili hastasıdır

3.Himalaya tavşanı, tüyü kazınıp buz bağlanırsa siyah tüy çıkarır. Bu tüyler tekrar kazınır fakat bir daha buz koyulmaz ise tavşan, gene beyaz tüy çıkarır. Bu olay aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Mutasyon B) Modifikasyon

C) Adaptasyon D) Doğal seçilim

4.Soğuk bölgelerde yaşayan tilkilerin kulak ve burunları, sıcak bölgelerde yaşayanlara göre daha küçüktür. Küçük olmasının sebebi soğuktan daha az etkilenmektir.

Aşağıda verilenlerden hangisi tilkininkine benzer bir örnek değildir?

A) Bukalemun ortama göre renk değiştirmesi

B) Etle beslenen kartalın gagasının sivri,kıvrık olması

C) Develerin hörgüçlerinde yağ depolaması

D) Düzenli olarak spor yapanların kaslarının gelişmesi

5. Berke başta taşımakta zorlandığı kutu ile denize girince kutunun hafiflediğini fark ediyor. Kutuyu hafifleten etki nedir?

 

A) Deniz suyunun tuzlu olması

B) Sıvının uyguladığı basınç

C) Sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti

D) Berke’nin güçlenmiş olması

 

6. Taşırma kabına taşma seviyesine kadar koyulup tahta parçası atıldığında dengede kalıp, bir miktar su taşıyor. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Taşan sıvının ağırlığı cisme etki eden kaldırma kuvvetine eşittir.

B) Taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığına eşittir.

C) Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçüktür.

D) Taşan sıvının hacmi cismin hacmine eşittir.

7. Bir balonu yükseltebilmek ile ilgili öğrenci yorumları verilmiştir.

Yeliz:Balon içindeki hava ısıtılmalıdır

Aslı: Balon içerisine havadan daha hafif bir gaz doldurulmalıdır

Kemal: Balon içindeki havanın bir miktarı alınmalıdır

Yukarıdaki öğrencilerin söylediği işlem­lerden hangileri yapılırsa balon yükse­lebilir?

A) Yeliz ve Aslı B) Yeliz ve Kemal

C) Aslı ve Kemal D) Yeliz, Aslı ve Kemal

 
0
2013-01-09T11:45:27+02:00

acilse direk internete gir bence hiç ugrasma :)

1 5 1