Cevaplar

2012-10-04T23:50:19+03:00
Simple Present Tense

a) Her zaman olan / olabilecek olaylar için kullanılır.
The earth rotates around the sun.

Dünya Güneş'in çevresinde döner.

You should apologise when you ..... him.
A. saw
B. will see
C. see
D. had seen
E. were seeing

b) Bir olayı naklederken, özellikle hikaye dilinde kullanılır.
Rosencrantz flips a coin. (Bir tiyatro oyunundan)


c) Her zaman olan, olabilecek ve bir sıklığa sahip olayların anlatımında kullanılır.

I always / sometimes / rarely brush my teeth.


Because the office is too busy these days, I ..... find time for lunch.
A. hardly
B. always
C. often
D. usually
E. almost always

Simple Present'ın bu kullanımları (A-C) Türkçe'ye aktarılırken "yüklem + -Er/-Ir" yapısı kullanılır.

d) Geleceğe ait kesin bir olaydan söz ederken kullanılır.
We set off after lunch.

e) Normalde VERB konumunda Ving yapısı ile kullanılmayan bazı yüklemlerle birlikte kullanılır:

astonish, belong to, believe, concern, consist of, contain, depend on, deserve, detest, dislike, doubt, feel, fit, forget, guess, havehear, hate, imagine, include, impress, know, like, love, need, owe, realize, recognize, regret, resemble, remember, satisfy, see, seem, smell, sound, suppose, taste,think, understand, want, wish


feel yüklemi "fikir sahibi olmak" (- I feel he is right) anlamında "-ing" almaz; "hissetmek" anlamı (- How are you feeling today?) taşıdığında "-ing" alabilir. have yüklemi "sahip olmak" (- She has three children.) anlamında "-ing" almaz"; "..almak / yemek" anlamı (- They are having lunch.) taşıdığında "-ing" alabilir. hear yüklemi alışılmadık durum belirttiğinde (- I'm hearing things. / Gaipten sesler duyuyorum.) "-ing" ile kullanılabilir. see yüklemi alışılmadık durum belirttiğinde (- I'm seeing double) "-ing" ile kullanılabilir. smell yüklemi "koku salmak" (- It smells nice.) anlamında "-ing" almaz; "koklamak" anlamı (-She is smelling the flowers.) taşıdığında "-ing" alabilir. taste yüklemi "tadı olmak" (- It tastes nice.) anlamında "-ing" almaz; "tatmak" anlamı (- Why are you tasting the soup?) taşıdığında "-ing" alabilir. think yüklemi "fikir sahibi olmak" (- I think he is right.) anlamında "-ing" almaz; "düşünmek" anlamı (- What are you thinking ?) taşıdığında "-ing" alabilir.
Simple Present'ın bu kullanımları (D-E) Türkçe'ye aktarılırken "yüklem + - Er/-Ir" ya da çoğu kez "yüklem + - Iyor" yapısı kullanılır.

f) Emir vermek için kullanılır.
Stop !

Please ..... smoke before you see the red light off.
A. not to
B. no
C. do not
D. to
E. not
0
2012-10-05T00:25:03+03:00

simple present tense = geniş zaman demektir buda demek oluyorki hergün yaptığımız işlerden bahsederken bu tense'yi kullanırız

 

positive : Subject+verb+object

 *tabi he,she,ıt öznelerinde fiile s takısı getilir.

 

negative : subject+don't(I,you,we,they),Doesn't(she,he,ıt)+object

 

question : Don't,Doesn't+Subject+object

 

bide bizim zaman zarflarımız vardır bunlar everyday,usually,often,everyweek,everyyear vs. gibi

 

0