Cevaplar

2013-01-09T14:47:41+02:00

insana kuran dan ve allah tan bahsetmiştir hiçbir zorlama yapmamıştır. islamdan haber vermiştir.

1 5 1
2013-01-09T14:48:25+02:00


Peygamberimiz (sav) insanlara Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğunu anlatmıştır 
Peygamberimiz (sav) insanlara tek doğru yolun Allah'ın yolu olduğunu bildirmiştir 
Peygamberimiz (sav) insanları şirkten sakındırmıştır 
Peygamberimiz (sav) gaybın bilgisinin sadece Allah'a ait olduğunu açıklamıştır 
Peygamberimiz (sav) insanlara, Allah'ın en gizli konuşmaları dahi bildiğini hatırlatmıştır 
Peygamberimiz (sav) insanlara Kuran'ın Allah katından indirildiğini açıklamıştır 
Peygamberimiz (sav) Kuran'ın Müslümanlar için bir müjde ve hidayet rehberi olduğunu bildirmiştir 
Peygamberimiz (sav), hesap günü kimsenin başkasının günahını yüklenmeyeceğini bildirmiştir 
Peygamberimiz (sav), kavmine kendilerinden öncekilerin başlarına gelenleri anlatarak ibret almalarını öğütlemiştir 
İnsanlara ölümü hatırlatmıştır
Kıyametin saatinin bilgisinin sadece Allah'a ait olduğunu açıklamıştır 
Cehennem'de bazı kimselerin sonsuza kadar kalacağını bildirmiştir 
Allah'ı en güzel isimleri ile anmamızı söylemiştir 
Peygamberler arasında ayrım yapmamayı hatırlatmıştır 
Peygamberimiz (sav) insanları güzel ahlaka çağırmıştır 
Peygamberimiz (sav), insanları kibirlenmeye karşı uyarmıştır 
Peygamberimiz (sav)'in infak konusundaki açıklamaları 
Hz. Muhammed (sav) cinlerin de peygamberiydi
Peygamberimiz (sav)'in inkar edenlere uyarıları
İnkarcılarla gereksiz tartışmalara girmemiştir
İnkarcıları tevbe etmeye çağırmıştır
İnkar edenlere mutlaka yenilgiye uğrayacaklarını bildirmiştir 
İnkar edenlere ahiretin varlığını hatırlatarak onları uyarmıştır 
İnkar edenleri cehennemle uyarmıştır
İnkar edenlere karşı kesin ve emin bir üslup kullanmış ve onlara uymayacağını bildirmiştir 
Peygamberimiz (sav) Kitap Ehli'ne şefkat ve merhamet ile yaklaşmıştır 
Kitap Ehlini de Allah'a şirk koşmadan iman etmeye çağırmıştır


İnsanların Allah'ın gücünü gereği gibi takdir edip, O'ndan korkup sakınarak güzel ahlak göstermeleri için Peygamberimiz (sav) insanlara Allah'ın gücünün ve yaratışındaki ihtişamın delillerini anlatmış, onların Allah'ı severek O'ndan korkup sakınmalarına vesile olmuştur. Kuran'da Peygamberimiz (sav)'e, Rabbimizin yaratışının delillerini ve gücünü şu ayetlerle anlatması bildirilmiştir:


İsmail Hakkı Altunbezer. Celi sülüs levha. Kuran'dan bir ayet; ". Doğrusu Allah herşeye güç yetirendir." (Bakara Suresi, 20)
Hz. Muhammed ahirete inanmayanlara da Allah'ın dünyadaki yaratılış delillerini anlatmış ve tüm bunları yaratmaya kadir olan Allah'ın elbette ahirette bunların benzerlerini de yaratmaya güç yetirdiğini açıklamıştır. Peygamberimiz (sav) bu önemli gerçeği kavmine bildirmesi ayette şöyle haber verilmiştir:


Peygamberimiz (sav), Allah'ın her türlü eksiklikten münezzeh olduğunu, hiçbir şeye ihtiyaç duymadığını insanlara tebliğ ettiği ayetlerden bazıları şöyledir:Allah'ın eşi, benzeri olamayacağını ve Rabbimizin herşeyin tek sahibi olduğu Kuran'da şöyle bildirilmiştir:

De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" De ki: "Allah'tır." De ki: "Öyleyse, O'nu bırakıp kendilerine bile yarar da, zarar da sağlamaya güç yetiremeyen birtakım veliler mi (tanrılar) edindiniz?" De ki: "Hiç görmeyen (a'ma) ile gören (basiret sahibi) eşit olabilir mi? Veya karanlıklarla nur eşit olabilir mi?" Yoksa Allah'a, O'nun yaratması gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma, kendilerince birbirine mi benzeşti? De ki: "Allah, herşeyin yaratıcısıdır ve O, tektir, kahredici olandır." (Rad Suresi, 16)

Hz. Muhammed (sav), Allah'ın varlığını bildikleri halde O'nun üstün kudretini düşünmeyen, bundan dolayı O'nun büyüklüğünü takdir edemeyen kavmine, Allah'ın varlığını ve büyüklüğünü ikrar ettirmiştir. Ve bunun ardından, onları öğüt almaya ve korkup sakınmaya davet etmiştir. ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:


Kitap boyunca da anlatıldığı gibi Peygamberimiz (sav) tüm alemlere örnek bir ahlaka sahipti ve insanları da güzel ahlaklı olmaya çağırmış, onlara Allah'ın razı olacağı ahlakın ve davranışların nasıl olması gerektiğini açıklamıştır. Kuran'da Peygamberimiz (sav)'e güzel ahlakla ilgili insanlara hatırlatması emredilen bazı ayetler şöyledir:

De ki: "Gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, anne-babaya iyilik edin, yoksulluk-endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. -Sizin de, onların da rızıklarını biz vermekteyiz- Çirkin-kötülüklerin açığına ve gizli olanına yaklaşmayın. Hakka dayalı olma dışında, Allah'ın (öldürülmesini) haram kıldığı kimseyi öldürmeyin. İşte bunlarla size tavsiye (emr) etti; umulur ki akıl erdirirsiniz. Yetimin malına, o erginlik çağına erişinceye kadar -o en güzel (şeklin) dışında- yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yapın. Hiçbir nefse, gücünün kaldırabileceği dışında bir şey yüklemeyiz. Söylediğiniz zaman -yakınınız dahi olsa- adil olun. Allah'ın ahdine vefa gösterin. İşte bunlarla size tavsiye (emr) etti; umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz." (Enam Suresi, 151-152)

De ki: "Rabbim yalnızca çirkin hayasızlıkları -onlardan açıkta olanlarını ve gizli olanlarını,- günah işlemeyi, haklı nedeni olmayan 'isyan ve saldırıyı' kendisi hakkında ispatlayıcı bir delil indirmediği şeyi Allah'a şirk koşmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır." (Araf Suresi, 33)1 5 1