Cevaplar

2015-09-25T13:05:26+03:00
TEMEL ÖGELER 

Yüklem 

İş,oluş,durum veya yargı bildiren haber veren cümleyi bir yargıya bağlayan çekimli ögedir.Cümlenin temel ögesidir.Cümle yargı bildiren bir söz grubu yüklem de yargıyı üstlenen öge olduğuna göre yüklemsiz cümle olmaz .Yüklem çekimli bir ad ya da eylemden oluşabilir.
Bir cümlede ilk önce yüklem bulunmalıdır.Yüklem bulunduktan sonra özne tespit edilmelidir.Diğer ögeleri bulmak için gerekli olan bütün sorular yükleme sorulu

*Akrabalarını ziyaret etmek için İstanbul'a gidecek.
*Bu sabah gökyüzü masmaviydi.


Özne 

Yüklemin bildirdiği işi,hareketi yapan yüklemde belirtilen duruma konu olan ögeye özne denir.Özneyi bulmak için yükleme  kim,ne ? sorularından uygun olanını sorarız.Özne yükleme sorulan ''kim,ne?'' sorularının cevabıdır.Yüklemin bildirdiği işin  kim tarafından yapıldığı belli olmayan cümlelerde asıl görevi nesne olan kim,ne sorularına yanıt verdiğinden özne olarak kabul edilir.Bu öznelere ''sözde özne ''denir.Bir cümlede birden fazla özne bulunabilir.

*Arkadaşım sınıfa bizden sonra geldi.
Göçmen kuşlar sıcak ülkelere göçe başladı.


YARDIMCI ÖGELER

Nesne

Öznenin yaptığı işten etkilenen ögedir.Nesneyi bulmak için 
yükleme ''ne  ,neyi, kimi ?'' sorularından uygun olanı sorulur.Nesneler belirtili ve belirtisiz nesne olarak  ikiye ayrılır.
Belirtili nesne=Belirtme hal eki alan nesnedir.Belirtili nesneyi bulmak için yükleme 'kimi ,neyi soruları sorulur.
Belirtisiz nesne=Yalın halde bulunan nesnedir.Belirtisiz nesneyi bulmak için yükleme ''ne''sorusunu sorarız.

*Yazdığı şiirleri herkese okudu.
*Her akşam odada kitap okurlarmış.


Dolaylı Tümleç

Bir cümlede yönelme bulunma durum eklernden ''-e,-de,-den''birini alarak kullanılan ögeye denir.Dolaylı tümleci bulmak için yükleme ''nereye ,nerede,nereden/kime ,kimde,kimden'' soruları sorulur.

*Matematik kitabında çözmediğim sorular var.
*Evin penceresinden bahçeyi izliyor.

Zarf tümleci

Yüklemin anlamını zaman, durum, yön ,miktar ,şart ,sebep, birliktelik yönlerinden tamamlayan sözcük ya da söz gruplarının oluşturduğu ögedir.Zarf tümlecini bulmak için yükleme ''nasıl,ne zaman,niçin,neden,ne kadar,nereye''soruları sorulur.

*Başından geçen olayları ağlayarak anlatıyordu.
*Sınav ertelendiği için eve dönmüş.

BAŞARILAR.....

2 5 2