Cevaplar

2016-05-03T01:49:02+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
1. dereceden denklemler demek sayıların üslerinin 1'den büyük olmaması demektir. 2 bilinmeyenli denklem olması için ise 2 ayrı denkleme ihtiyaç vardır ki çözülebilsin. Şimdi sorularımıza geçelim.

Örn 1:
x+y-10=0
x-4y=0

(Sorularımızı çözerken hep aynı yolları kullanacağız. Hangi bilinmeyeni yok etmek kolay ise onu yok edip diğer bilinmeyeni bulacağız ve bir denklemde yerine koyacağız.)

  4x+4y=-40
  x-4y=0
+
-------------------
5x=-40
x=-8  y=2  ÇK -> (-8,2)

Örn 2:
2a-3b=4
3a+4b=8

  8a-12b=16
  9a+12b=24
+
------------------
17a=40
a= \frac{40}{17}  b= \frac{4}{17}  

Örn 3:
5c+2d=0
6c-d=17

  5c+2d=0
  12c-2d=34
+
------------------
17c=34
c=2   d=-5

Örn 4:
2v-3z=2
3v-2z=8

  -4v+6z=-4
  9v-6z=24
+
-------------------
5v=20
v=4  z=2

Örn 5:
6t+9r=9
5t-5r=3

  30t+45r=45
  45t-45r=27
+
--------------------
75t=72 
t= \frac{24}{25}  r= \frac{9}{25}

Örn 6:
7s+3e=3
6s-4e=0

  28s+12e=12
  18s-12e=0
+
-----------------------
46s=12
s= \frac{6}{23}  e= \frac{9}{23}

Örn 7: 
3p-2w=2
-4p-2w=8
 
  12p-8w=8
  -12p-6w=24
+
-------------------------
-14w=32
w= \frac{-16}{7}  p= \frac{-6}{7}

Örn 8:
2u-f=6
4u-3f=8

  -6u+3f=-18
  4u-3f=8
+
-----------------------
-2u=-10
u=5  f=4

Örn 9:
k+4l=0
2k-l=3

  k+4l=0
  8k-4l=12
+
--------------------
9k=12
k= \frac{4}{3}  l= \frac{-1}{3}

Örn 10:
o+5p=7
6o+14p=25

  -6o-30p=-42
  6o+14p=25
+
------------------------
-16p=-17
p= \frac{17}{16 }  o= \frac{19}{17}

Yapmamız gereken tek şey bir bilinmeyeni gözümüze kestirmek ve onu yok edip diğer bilinmeyeni bulmak. Geriye kalan sadece fasa fiso kısmı :) İyi çalışmalar...


1 5 1