Cevaplar

2013-01-09T16:19:59+02:00

bende 6. sınıfa gdyoru aa bizim öğreten bir etn veryor onla ilgili sorular bide kopozisyon yazdırıyo  - hangi konudaysanız onla ilgili 2 tane ek soru soruyo 

1 5 1
En İyi Cevap!
2013-01-09T16:21:51+02:00

 

 

 

hangisinde fiilden  fiil   yapmıştır.

       

 

      A) Azımsa-      B) Benimse-     C) Gülümse-     D) Küçümse-                             

     2.)       “Gençler okuyor, öğreniyor, yaşamda dörtnala 

             koşuyorlar.”  Virgül, aşağıdaki cümlelerden   

             hangisinde buradaki   göreviyle kullanılmıştır?

            

         A) Görevini, sorumluluklarını bilir.

         B) Kiralık ev arıyoruz, bulamıyoruz.

         C) Annem, gelemeyeceğini söyledi.

         D) Bu, annemin eski bir resmidir.

 

 

 

        I.  Seni yaş günüme çağırmadığım için üzgünüm.

        II. Beni görmek için geldiğine inanmıyorum.

       III. Sinemaya gitmek için hazırlandım.

       IV. Dürüst olduğu için çok sevilir.

 

     3.) “İçin” kelimesi yukarıdaki cümlelerin hangilerinde 

         amaç-sonuç ilişkisi kurmuştur?

 

      A) I - II            B) II – III            C) II - IV                  D) III- IV

 

     4.)  Aşağıdaki cümleleri anlamlı ve kurallı bir hale    

         getirirsek sıralama nasıl olur?         

                 1.   Yemi taktıktan sonra oltanın ucunu önce arkanıza    doğru    

                    sallandırmalısınız.

               2.   Daha sonra oltanın ucuna balığın türüne uygun bir  yem takmak   

                   gerekir.                                                                                                     

               3.    Balık tutmak için öncelikle iyi bir oltaya gereksiniminiz vardır.     

               4.    Bunların hepsini yaptıktan sonra sabit beklerseniz  istediğiniz  

                   balığı tutabilirsiniz.                                                

              5.  Ardından tüm gücünüzle oltayı denize doğru fırlatmanız lazımdır.

 

                 A) 3-1-2-5-4        B)  5-3-1-2-4     C) 2-1-4-5      D) 3-2-1-5-4

                        

              5.)  Yapım eki almış sözcüklere “Gövde” denir.

 

      Yukarıdaki açıklamaya göre   aşağıdaki   sözcüklerden    

     hangisi gövdedir.

 

       A) yollar       B) evimiz        C) yangın       D) gözlerin

                          

 

 

6.)      Kötü kalpli “n, s, ş, y” harfleri, dostlukları hiç sevmezler.       

         Ne zaman ünlüyle biten bir sözcük, ünlüyle başlayan bir      

           ekle yan yana gelecek olsa hemen aralarına girerler.

   Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde bu açıklamanın bir örneği vardır?

 

A)    Baygın         B) Şanlı          C) Kayısı       D) Yedişer  

 

7.)

                                       

8.)                    

 

    1.Yeşil sana çok yakışıyor.        2.Türkçe dersi çok kolaydır.    

    3.İzlediğim en iyi filmdi.              4.Uçak 14:45’te kalkacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.)  Cep telefonunu açmak için şifre gereklidir. Şifre  yukarıda verilen   öznel yargıların yer aldığı tuşlardan oluşuyor. Buna göre şifre, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

 

 

 

 

        A.) 342             B.) 142              C.)  123             D.) 413

                                   

 

10.) )  “O, başkalarına hatta yakınlarına dahi  iç dünyasının kapılarını açmaktan kaçınan biridir.” Cümlesinde altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Oğluma, duygu ve düşüncelerimi anlatmak istiyorum; ama pek kolay olmuyor bu.

B) Senin gibi ağzında bakla ıslanmayan adama nasıl güvenebilirim?

C) C) Sorumluluklarını yine birine yıkmaya çalışıyorsun galiba.

D) Bildiklerim bunlardan ibaret; artık beni rahat bırakın, üstüme gelmeyin.

11.)

     

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 A) Bilgin       B)Sevimli        C)  Sağlık      D)  Yazı

 

12.)

 

 

 

Burası başka bir şehir. Çalar saatinizi kurmayın boşuna,

şarkılar sizi uyandıracak. Bir keman ve klarnetten çıkan   

melodi, şehrin yeni uyanmış caddelerinde gezinecek…

Bu şarkıyı en arka sokaklarda uyuklayan kedi ve

köpeklere kadar her canlı işitecek.

 

   A)    Şarkılı Şehir             B)  Sokak Çalgıcıları

C)    Müzik Aletleri            D)  Bizim Türkülerimiz

 

 

 

 

 

13.) “Sanki kendisi erken mi geldi?” cümlesiyle anlatılmak    

        istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

  A) O da erkenden geldi.   B)   O da geç geldi.
  C)  En sonra o geldi.        D)    O benden sonra geldi.

 

1 4.)  "Tabak tabak yemek yedi; ama yine de doymadı." cümlesindeki altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Çocuklar onar onar saymayı öğrendiler.
B) Onlar tatlı tatlı sohbet ediyorlar.
C) İstasyona koşa koşa gelmişler.
D) Kırlarda kucak kucak çiçek topladık.

 

 

 

15.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "deyim" açıklamasıyla birlikte verilmiştir?

A) Onu övdükçe övüyor, göklere çıkarıyordu.

B) Gönlü olmuş, gitmekten vazgeçmişti.

C) Emekli olduktan sonra kabuğuna çekilmişti.

D) Zengin ve gözü gönlü tok bir insandı.

 

 16.)    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime ünsüz benzeşmesine örnek gösterilebilir?

A) Dikdörtgen konusunu iyice kavradık.

B) İçten gülüşü, onu sevimli yapıyor.

C) Sizden bir şey istemiyorum.

D) Sensiz hiçbir şeyin tadı yok.

 

 17.)  Aşağıdakilerden hangisi  “Ne sinemaya, ne de tiyatroya gitmeyi ihmal ederim.” cümlesiyle aynı anlamdadır?

 

A) Sinemaya da tiyatroya da gitmeyi ihmal ederim.      

B) Ya sinemaya ya tiyatroya gitmeyi ihmal ederim.

C) Hem sinemaya hem tiyatroya gitmeyi ihmal etmem.     

D) Sinemaya ve tiyatroya gitmeyi ihmal ederim.

 

 

 

 

  18.) Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Büyük Adam Küçük Aşk' filmiyle beş ödül birden alan Handan İpekçi; çok kitap okuyor, çok gözlem yapıyor ve   farklılıkların hayata anlam kattığına ina­nıyor.

       Bu parçada "Handan İpekçi" ile ilgili aşağıdakilerden       

   hangisine değinilmemiştir?

   A)  Çok kitap okuyan bir insandır. 

   B) Gözlem yapan biridir.

   C) Başarısıyla ödüller almıştır.       

   D)  Farklı olana karşı çıkmaktadır

 

 

 

 

 

19.)  Dil, bir ulusun düşünce ve duygu dünyasının aynasıdır. Her ulusun dili kendi kültür ve uygarlık düzeyini, geleneğini, beğenilerini yansıtır.

 

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkalamaz?

  A) Dil zamanla gelişen bir yapıdadır.

  B) Bir ulusun dilinde geleneğinin izleri vardır.

  C) Dil, ulusların düşüncelerini yansıtmaktadır.

  D) Dil ile kültür arasında sıkı bir ilişki vardır.

 

 

20.) Aşağıdakilerden hangisi,  "para kazanmak"  anlamındadır?

 

   A)    Eli ekmek tutmak               B)  Ekmek kavgası

 

   C)    Ekmeği ile oynamak          D)  Ekmeğine yağ sürmek

 

3 4 3