Cevaplar

2012-10-04T23:32:45+03:00

Dünya haritalarını en az hatayla çizmek için bir çok yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemlere iz düşüm (projeksiyon) denir. Başlıca iz düşüm yöntemleri silindirik, konik ve düzlemdir.

14 4 14
2012-10-05T00:38:33+03:00

KUTUPSAL PROJEKSİYONLAR
Gnomonik projeksiyon bütün yarıküreyi kapsayacak biçimde yapılamaz. Stereografik ve küresel projeksiyonlar, yarıküreden daha geniş bir alanı kapsayacak biçimde yayılabilir. 

SANSON'UN PROJEKSİYONU
Sinüzoidal projeksiyon da denir. Paraleller ekvatordan itibaren doğru uzaklıklarıyla çizilmişlerdir. Paralellerin her bir boyunca meridyenler arasında kalan doğru uzaklıklar ölçülür. Projeksiyon eş alanlıdır. 
ORTOGRAFİK PROJEKSİYON
Göz veya projeksiyon merkezi sonsuzdadır. Projeksiyon düzlemi Dünya merkezindedir. Projeksiyon çizgileri birbirine paralel olarak bu düzleme diktir. 


MERKATUR'UN PROJEKSİYON
Urojeksiyon düzlemi olarak, Dünya küresini varsayım olarak saran ve ekvator çizgisinde değen silindir. Merkator’un projeksiyonu, bir noktadan diğerine olan yönü en doğru biçimde gösterir. Bu nedenle navigasyon araçlarında kullanılır. Ekvatorda ölçek, küre ile aynıdır. Kuzeye ve güneye gittikçe, her paralel daire ekvatora eşit olduğundan ölçeğin büyümesine neden olur, ancak enlem; boylamla aynı oranda artar. 
KÜRESEL PROJEKSİYON
Eş uzunluk veya globular projeksiyon da denir. Ortografik veya stereografik projeksiyonların geliştirilmiş olanıdır. Projeksiyon noktası, küre yüzeyi dışındadır ve projeksiyon düzlemine dik olan bir doğru üzerindedir.

17 4 17