Cevaplar

2013-01-09T16:27:41+02:00

baştan sona konus özeti yaparak çalış bence..............................

1 3 1
En İyi Cevap!
2013-01-09T16:28:02+02:00

.Osmanlı Devleti Oğuzların hangi boyu tarafından kurulmuştur?
A)Kayı B)Kınık C)Avşar D)Beydili E)Karaevli

2.Osmanlı Devleti kurulduğu yıllarda Anadoludaaşağıdaki beyliklerden hangisi yoktur?
A)Karamanoğulları B)Germiyanoğulları C)Candaroğulları
D)Artuklular E)Hamitoğulları

3.Osmanlı Devletinin Haçlılarla yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hanghisidir?
A)Çirmen B)Sazlıdere C)I.Kosova D)II.Kosova E)Ankara

4. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devletine başkentlik yapmamıştır?
A)Bursa B)Edirne C)İzmir D)İznik E)İstanbul

5. Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında mücadelenin başlamasıyla ortaya çıkan Fetret devrinin meydana gelmesinde hangi olay etkili olmuştur ?
A) Akkoyunlu Devleti’nin güçlenmesi
B) Ankara Savaşı’nın kaybedilmesi
C) Anadolu Beylerbeyliği’nin kurulması
D) Bizans’ın vergiye bağlanması
E) İstanbul’un kuşatılması3 3 3