Cevaplar

2013-01-09T16:35:16+02:00

Her Müslümanın, Allah'ın bütün kemâl sıfatlarına sahip, noksan sıfatların hepsinden de uzak olduğuna inanması farzdır. 

TENZİHİ ve Selbi Sıfatlar

Vücûd 
Kıdem 
Beka 
Muhalefetün lil-havâdis: 
Kıyam Bi-nefsihî 
Vahdaniyet 

ZÂTÎ ve SÜBÛTÎ SIFATLAR

Hayât 
İlim 
İrâde 
Kudret 
Tekvin 
Sem' ve Basar 
Kelâm

1 5 1
2013-01-09T16:35:25+02:00

zati vücud kidem beka vahdaniyetmuhalefetün lil havadis kıyam binefihi

subuti hayat ilim irade kelam semi basar tekvin kudret

1 5 1