Cevaplar

2016-10-25T19:47:49+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Ziya Paşa, o zamanlar yazdığı Hürriyet Gazetesi'nde 1868 yılında Şiir ve İnşa adında bir eser kaleme alır. Bu eserde, edebiyatın en güzel haline Arapça'dan ve Farsça'dan arınmış bir Türkçe ile kaleme alınan Halk edebiyatı ile ulaşılacağını belirtir. Bu eserinden tam 6 yıl sonra tam aksi fikirleri savunmaya başlar Ziya Paşa. 1874-1875 yıllarında üç ciltten oluşan Harabat'ı yazar. Şiir ve İnşa adlı eserindeki fikirlerinin tersine bilgiler verir. 795 beyitlik manzum önsözünde divan edebiyatını övüp, bu edebiyatı örnek alıp, onun yolunda gidilmesinin gerektiğini söyler.

O dönemin en önemli Türk aydınlarından ve yazarlarından biri olan Namık Kemal ise tam bir yıl sonra 1876 yılında Ziya Paşa'yı yeren Tahribat-ı Harabat adlı eserini yayınlar. Bu eser aynı zamanda ilk modern eleştiridir de. İlk etapta Ziya Paşa'nın çelişkilerini ortaya koyan Namık Kemal ardında da Divan edebiyatını övmesini eleştirir. Namık Kemal'e göreyse yapılması gereken yeni ve milli bir edebiyat oluşturmak için çalışmaktır. Namık Kemal, Ziya Paşa ve eserlerinin özelinde aynı zamanda Türkçe'den uzak olan Divan şiirine eleştirmekteydi. 

9 4 9