Cevaplar

2012-10-04T23:40:30+03:00

TARAMA (Kaynak Arama)

 TASNİF (Sınıflandırma)

 TAHLİL (Çözümleme)

 TENKİT (Eleştiri)

 TERKİP

1 4 1
2012-10-04T23:40:30+03:00

a)TARAMA (Kaynak Arama):Tarihe kaynaklık edebilecek her türlü bilgi ve verilerin bulunması aşamasıdır.

b) TASNİF (Sınıflandırma):Toplanan verilerin bir sistem dahilinde sınıflandırılması aşamasıdır.

c) TAHLİL (Çözümleme):Elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığının kontrol edilmesi aşamasıdır.

d) TENKİT (Eleştiri):Toplanan verilerin gerçekliği ve bilgi açısından güvenirliliğinin tespit edildiği aşamadır.

e) TERKİP (Sentez):Toplanan verilerin birleştirilerek sonuca ulaşılması aşamasıdır. Bu aşamada olaylar değişik açılardan (kültürel, ekonomik vb.) incelenerek sonuca ulaşılır.

2 5 2