Cevaplar

2012-10-05T00:32:22+03:00

uses crt;
   var
   sayi:integer;
   begin
   write(‘notunuzu girin:’);readln(sayi);
   case sayi of 
   0..24:writeln(‘0 ile kaldınız’);
   25..44:writeln(‘1 ile kaldınız’);
   45..54:writeln(‘2 ile geçtiniz’);
   55..69:writeln(‘3 ile geçtiniz’);
   70..84:writeln(‘4 ile geçtiniz’);
   85..100:writeln(‘5 ile geçtiniz’)
   else
   writeln(‘notunuzu 0-100 arasında giriniz’);
   end;
   readln;
   end.

0