Cevaplar

2013-01-09T18:01:25+02:00

1870'te Manastır’da doğdu. Babasının Plevne'de şehit düşmesinden sonra ailesiyle İstanbul'a geldi. İlköğrenimini Tophane'deki Fevziye Mektebi'nde yaptı. Gülhane Askeri Rüşdiyesi 'ni bitirdi. Tıbbiye İdadisi 'nden sonra Askeri Tıbbiye 'den mezun oldu. Hekim yüzbaşı oldu.


Paris’te 4 yıl cilt hastalıkları ihtisası yaptı. Yurda döndükten sonra Mersin Rodos Cidde’de karantina hekimliği sıhhiye müfettişliği yaptı. 1914’te emekliye ayrıldı.


Darülfünûn ’da Türk Edebiyatı Tarihi dersleri okuttu. Kurtuluş Savaşı sırasında Kuva-yı Milliye’ye karşı olumsuz tutumu nedeniyle öğrencileri tarafından istifaya zorlandı. Daha sonra Cumhuriyeti destekledi ama yalnızlıktan kurtulamadı.


İlk şiiri 1885’te daha öğrencilik yıllarında Saadet gazetesinde yayımlandı. Önceleri Muallim Naci’nin etkisiyle divan türü şiirle uğraştı. Daha sonra Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan’dan etkilenerek Batı tarzı şiire yöneldi. Servet-i Fünun dergisinde şiirleri yayımlandı. Tevfik Fikret ve Halit Ziya Uşaklıgil’le birlikte Servet-i Fünun edebiyatının üç önemli isminden biri oldu. Gelenekçi şairlerin en çok saldırdığı yenilikçi şairdi. Diğer Servet-i Fünun’cuların tersine bireysel şiiri tercih etti. Edebiyat-ı Cedide’nin en aşırı örneklerini verdi. Şiire "nesir-musikisi" dedi. Şiirlerinde kullandığı "Sâât-i semenfâm" "çeng-i müzehhep" "nay-i zümürrüt" gibi deyimler imgeler döneminin sanat dünyasında önemli tartışmalar yarattı. Heceleri müzik düzeyinde uyumlu kullanmayı savundu. Bu tarzda yazdığı en iyi iki örnek: "Yakazat-ı Leyliye" ve "Elhan-ı Şita" şiirleridir. 12 Şubat 1934’te beyin kanaması nedeniyle İstanbul’da yaşamını yitirmiştir. Kabri Bakırköy'dedir.






EDEBİ KİŞİLİĞİ


* türk şairlerine sembolizmi ve parnasizmi öğretmiştir.

* sembolizmden etkilenmiştir.

* sanat sanat içindir anlayışını benimsedi.

* eserlerinde ahenge ve müzikaliteye önem verdi.

* eserlerini aruzla yazdı.

* serbest müstezat ı kullandı.


ÖNEMLİ ESERLERİ: tamathac yolundaavrupa mektuplarıevrak-ı eyyamtiryaki sözlerikörebeyalan..


Eserleri


Şiir:


* Tâmât (1887)

* Seçme Şiirleri (1934 ölümünden sonra)

* Bütün Şiirleri (1984 ölümünden sonra)


Tiyatro:


* Körebe (1917)


Düzyazı:


* Hac Yolunda (1909)

* Evrak-ı Eyyam (1915)

* Afak-ı Irak (1917)

* Avrupa Mektupları (1919)

* Nesr-i Harp Nesr-i Sulh ve Tiryaki Sözleri (1918)

* Vilyam Şekispiyer(1932)

* Tiryaki sözleri

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-09T18:01:44+02:00

al sana kısa bilgiiii

 

 

1870 yılında Manastır'da doğdu. Askerî okullarda okudu. Askerî Tıbbiyeyi bitirdi. Paris'te ihtisasını tamamladı. Çeşitli yerlerde hekimlik yaptı. Emekli olduktan sonra Darülfünûn'da Türk Edebiyatı Tarihi derslerini okuttu. Fransız sembolizmi etkisindekaldı. Servet-i Fünûn dergisinde yazdı.1934 yılında öldü. 

ESERLERİ
İlk şiirleri Tamat adıyla basıldı. Şiirleri, ölümünden sonra Cenab Şahabettin'in Bütün Şiirleri adıyla yayımlandı

0