Gazneliler, özellikle Sultan Mahmut zamanında Hindistan'a pek çok sefer düzenlemişlerdir.Böylece devletin bir Hindistan politikası oluşmuştur.Hindistan'a yapılan seferlerin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır?

A:) İslamiyet'i yaymak

B:) Hindistan'ın zenginliklerine sahip olmak

C:) Hinditan'dan Gazneli ülkesine yapılan akınlara karşılık vermek

D:) Baharat Yolu'nu kontrol etmek

1

Cevaplar

2013-01-09T18:37:58+02:00

cevap veriyorum :

D son kararım 

1 5 1