Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-09T18:13:08+02:00

Bir metinde dil öğelerinin (ek, kelime ve kelime grupları) dil bilgisi kurallarına uyularak yan yana getirilmesine (cümle oluşturulmasına) bağlaşıklık (dil bilgisi bağıntısı) adı verilir. Bağlaşıklık cümlede aşağıda unsurların gerçekleşmesinde etkilidir. 

-Bağlaşıklık cümlede anlam belirsizliğini ve bundan kaynaklanan anlatım bozukluğunu engeller 

-Eklerin eksik veya yanlış kullanılmasına ve bundan doğacak anlatım bozukluğuna engel olur. 

-Dolaylı tümleç eksikliğini ve bundan kaynaklanan anlatım bozukluklarını engeller. 

-Nesne eksikliklerini ve bundan kaynaklanan anlatım bozukluklarını engeller. 

-Özne eksikliğini ve bundan kaynaklanan anlatım bozukluklarını engeller. 

-Fiilin veya yardımcı fiilin yanlış kullanılmasını ve bundan doğan anlatım bozukluklarını engeller. 

-Kelimelerin cümle içinde yanlış yerde kullanılmasını ve bundan kaynaklanan anlatım bozukluklarını engeller. 

-Gereksiz kelime kullanılmasını ve bundan doğacak anlatım bozukluklarını engeller. 

-Tamlama yanlışlıklarını ve bundan doğacak anlatım bozukluklarını engeller. 

-Etken ve edilgen fillerin bir arada kullanılmasını ve bundan doğacak anlatım bozukluklarını engeller. 

-Ek fiilin kullanılmamasını ve bundan doğacak anlatım bozukluklarını engeller. 

-Farklı yüklemlerin aynı özneye bağlanmasını ve bundan doğacak anlatım bozukluklarını engeller. 

0
2013-01-09T18:13:56+02:00

 Bir metinde dil öğelerinin dil bilgisi kurallarına uyularak yanyana getirilmesine denir. kısa ve öz

0