Cevaplar

2013-01-09T19:24:08+02:00

25 tane karışık


B )  II – III

C )  I –II – III

D )  I – II – III – IV

 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi fasulye bitkisinde bulunmaz?

 

A) Kloroplast            B) Sentrozom              C) Plastidler            D) Hücre duvarı

          

 

20. Aşağıda gelişim dönemleriyle verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

 

A)   Ergenlik döneminde, ergende sivilce oluşur.

B)    Bebeklik döneminde,bebekte emme tutma refleksleri gözlemlenir.

C)   Yetişkinlik dönemi, bireyin eş ve iş seçimi yaptığı dönemdir.

D)   Çocukluk dönemi, büyümenin en hızlı gerçekleştiği dönemdir.

        

21. Tozlaşma ile verilen yargılardan hangisi doğrudur?

E)    Çiçek tozlarının başçıktan, dişicik tepesine taşınmasıdır.

F)    Yumurta ile spermin çekirdeğinin birleşmesidir.

G)   Polenlerin dişicik borusundan tüp oluşturarak yumurtalığa ulaşmasıdır.

H)   Döllenmiş yumurta hücresinin gelişerek embriyoyu oluşturmasıdır.

   

22. Aşağıdakilerden hangisi hem hayvan hem de bitki hücresinde bulunur?

 

          A) Ribozom               B) Kromoplast      C) Sentrozom     D)Hücre duvarı

   

 

           23. Aşağıdaki  organel  çiftlerinden  hangi  ikisi  aynı  anda aynı  hücrede  bulunamazlar?

A)    Ribozom  -     Lizozom

B)     Mitekondri  - Sentrozom

C)    Kloroplast  -  Ribozom

D)    Kloroplast  -  Sentrozom

       

 

     24. Hücrede tüm hayatsal olayların gerçekleştiği yere ne ad verilir?

                A )  Çekirdek      

                B )  Sitoplazma    

                C )  Lizozom                   

                D )  Mitokondri

 

 

25. Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi yalnız bitki hücrelerinde bulunur?

     A) kloroplast

     B) ribozom

     C)mitokondri

     D)sentrozom


 

0