Cevaplar

2014-04-08T14:39:33+03:00
Yeryüzünde yaşayan her canlının, huzur ve emniyet içinde yaşayabilmesi için kendine göre bir barınak, bir yuva edindiği hepimizin malumudur.İnsanların yuvası fert olarak ev, millet olarak da vatandır. Huzur ve emniyet bakımından evsiz yaşamak mümkün olmadığı gibi, vatansız yaşamak da mümkün değildir.Her inanç ve ideoloji, ilk plânda kendisine taraftar ararken, yurt aramayı da ihmal etmemiştir.
Çünkü bu, başarılı olmanın en önemli şartlarından biridir. Vatan olmadan bir milletin ayakta durması mümkün değildir. Bir milletin var olması, hayatiyetini devam ettirebilmesi ancak vatanına sahip olmasıyla mümkündür. Bizi şefkatli bir ana kucağı gibi bağrına basan bu toprakları yabancılara çiğnetmemek, ay yıldızlı bayrağımızı ebediyen göklerde dalgalandırmak, semayı çınlatan ezanı, gönülleri yeşerten Kur'an seslerini susturmamak, toprağın altındakileri rahatsız etmemek, üstündekileri de zillete ve esarete düşürmemek için canla başla çalışmak hem dinî, hem de millî bir borçtur ve görevdir.Bu itibarla mü'min, vatanını seven, ona gönülden bağlı olan, gerektiğinde de bu sevgi paralelinde vatanı için canını ve malını feda etmekten çekinmeyen bir insandır. 
Millî şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy diyor ki: "Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın,Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akınBastığın yerleri "toprak" diyerek geçme tanıDüşün altında binlerce kefensiz yatanı,
1 2 1