Cevaplar

2013-01-09T19:39:41+02:00
Bu maddedeki bazı bilgilerin kaynağı belirtilmemiştirAyrıntılar için maddenin tartışma sayfasına bakabilirsiniz. Maddeye uygun biçimdekaynaklar ekleyerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. 31 Mart Vakası Tarih Miladi:13 Nisan 1909
Rumi:31 Mart 1325 Bölge İstanbul Sonuç Hareket Ordusu tarafından isyan bastırıldı. Taraflarİttihat ve Terakki Halk

31 Mart Vakası (31 Mart Olayı ya da 31 Mart Hadisesi), II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'da yönetime karşı yapılmış büyük birayaklanmadır. Rumî Takvim'e göre 31 Mart 1325'te (13 Nisan 1909) başladığı için bu adla anılmıştır.

Meşrutiyetçi hareketin en güçlü kanadı olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iktidarı tam olarak ele geçiremeyerek dolaylı bir denetim kurması, ve İngilizlerin İttihat ve Terakkicilere söz geçiremeyeceğini fark etmesi, politik istikrarsızlığa yol açmış, halk arasında da yaygın çalkantılar doğurmuştu. Bu koşullar bazı muhalefet gruplarının kısa sürede İttihat ve Terakki'ye karşı İngilizlerin de desteğiyle birleşmelerine zemin hazırladı. Politik istikrarsızlık ve çatışmalar, İttihat ve Terakki'ye muhalefet eden tanınmış gazetecilerin ajanlar tarafından öldürülmesiyle daha da şiddetlendi.

Derviş Vahdeti'nin yayımladığı İngilizler tarafından finanse ve himaye edilen ve yer yer Prens Sabaheddin'in ademimerkeziyetçi görüşlerine de yer veren Volkan Gazetesi, İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nin yayın organı durumuna geldikten sonra özellikle din adamları ve İttihat ve Terakki'nin uygulamalarından zarar gören alaylı subaylar üzerinde etkili oldu.

0
2013-01-09T19:43:48+02:00

http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/33-36.pdf

0