Cevaplar

2013-01-09T19:46:55+02:00

buyur ablacım

 http://bilgiyelpazesi.net/egitim_ogretim/soru_bankasi_test_sorulari/cografya_dersi_ile_ilgili_test_sorulari_soru_bankasi.asp

0
2013-01-09T20:02:30+02:00

COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (4) CEVAP ANAHTARLI)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFI

COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1.    Coğrafyanın incelemiş olduğu belli başlı konular şunlardır:

 

a)    …………………………………………………………………………………………………………………

 

b)    …………………………………………………………………………………………………………………

 

c)    …………………………………………………………………………………………………………………

 

d)    …………………………………………………………………………………………………………………

 

e)    …………………………………………………………………………………………………………………

 

 

2.    Aşağıda verilen genel coğrafyaya ait bölümleri açıklayınız:

 

a)    Jeomorfoloji:……………………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………...

 

b)    Klimatoloji: …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………...

 

 

3.    Renklendirme yöntemi haritalarda hangi amaçlarla yapılmaktadır? açıklayınız. Renklerin anlamlarını yazınız.

 

Renklendirme Yöntemi:

 

 

4.    Tarama yönteminin kullanıldığı haritalarda eğimin fazla olduğu yerlerde tarama çizgileri ……………. …………………………… , eğimin (bilgi yelpazesi.net) az olduğu yerlerde ise tarama çizgileri ……………………………. ………… çizgilerle geçmektedir.

 

 

5.    Aşağıda ölçek değerleri verilen haritalardan hangisinde hem ayrıntı fazladır hem de gösterilen gerçek alan daha dardır?

a) 1/450.000                                b) 1/600.000

c) 1/800.000                 d)1/900.000         e) 1/1.000.000

 

 

6.

 

Yanda gösterilen grafik ölçeğin kesir ölçek değerini hesaplayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tablodaki boşlukları uygun olan ifadelerle doldurunuz.

 

 

 

8.

 

2 numaralı yerin yükseltisi 2400m , 3 numaralı yerin yükseltisi ise 1800 metredir

Aşağıdaki soruları yandaki izohips haritasından yararlanarak yanıtlayınız.

 

a)    4 ve 5 numaralı yerlerin yükseltisini hesaplayınız.

 

b)    1 numaralı yerde hangi yer şekli bulunmaktadır.

 

c)    Hangi iki yer arasındaki yükselti birbirine eşittir.

 

 

9. 1/ 650.000 ölçekli bir haritada 10cm gösterilen iki ilçe arasındaki mesafe gerçekte kaç km’dir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. K ve L kentleri arasındaki mesafe 800 kmdir. 1/10.000.000 ölçekli bir haritada kaç cm olarak gösterilmektedir?

1 5 1