Cevaplar

2013-01-09T19:52:10+02:00

SOME/ANY

► "some" kelimesi Türkçe'de "biraz/birkaç" anlamına gelir ve olumlu cümlelerde kullanılır. Examples: I'm going to buy some eggs.(Birkaç tane yumurta alacağım.) There is some ice in the fridge.(Buzdolabında biraz buz var.) We made some mistakes. (Bazı yanlışlar yaptık.) She said something. (Birşey söyledi.) I met someone.(Birisiyle tanıştım.) ► "any" kelimesi Türkçe'de hiç anlamına gelir ve negatif cümlelerde kullanılır. Examples: I'm not going to buy any eggs. (Hiç yumurta almayacağım.) There isn't any ice in the fridge. (Buzdolabında hiç buz yok.) They didn't make any mistakes. (Hiç hata yapmadılar.) She didn't say anything. (Hiçbirşey söylemedi.) I didn't meet anybody. (Kimseyle tanışmadım.) SORU CÜMLELERİNDE "SOME" VE "ANY" ► Soru cümlelerinin çoğunda (istisnalar vardır) "any" kullanılır. - Is there any ice in the fridge? (Buzdolabında hiç buz var mı?) - Did they make any mistakes? (Onlar hiç hata yaptılar mı?) - Are you doing anything this evening? (Bu akşam birşey yapıyor musun?) İnsanlara birşey teklif ederken veya birşey önerirken kullandığımız soru cümlelerinde "any" değil, "some" kullanılır. Bu cümleler kalıp olarak soru cümlesi olsa da anlam bakımından ele alındığında gerçek soru değildir, tekliftir. Examples: - Would you like some milk? (Biraz süt ister misiniz) Bu cümle yapı olarak soru cümlesi olsa da bilgi alma amaçlı sorulan gerçek bir soru değildir, bir tekliftir. - Would you like something to drink? (İçecek birşey ister miydiniz?) - Can I have some bread? (Biraz ekmek alabilir miyim?) This, that/these,those This ve that Türkçe'de "bu" ve "şu" ifadelerinin karşılığıdır. İngilizce'de kullanımları aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir. Konuşurken bize yakın olan nesneler için "this"(bu) Konuşurken bize uzak olan nesneler için "that"(şu) Konuşurken bize yakın olan nesneler için "these"(bunlar) Konuşurken bize uzak olan nesneler için "those"(şunlar) EXAMPLES This book (bu kitap) - These books (bu kitaplar) This student (bu öğrenci) - these students (bu öğrenciler) This school (bu okul)these schools (bu okullar) This man (bu adam) - these men (bu adamlar) That train(şu tren) - those trains (şu trenler) That building (şu bina) - those buildings (şu binalar) That table(şu masa)those tables (şu masalar) DİKKAT! Aşağıdaki cümleler kesinlikle yanlıştır. This books are very expensive (This tekillerle kullanıldığı için "books" diyemeyiz.) These girl is very beatiful. (Aynı şekilde "these" kelimesinden sonra tekil isim kullanamayız.)
0
2013-01-09T21:08:15+02:00

Kısaca some biraz ve birkaç anlamına gelir any de hiç anlamına gelir                                                                                             

                              

0