Cevaplar

2012-10-05T14:06:36+03:00

Bursa da Uludağ vardır.Uludağ Marmara bölgesinin en yüksek dağıdır.Uludağ'da kış turizmi de yapılır.Ayrıca Bursa da ipek böcekçiliği de yapılır.

1 5 1
2012-10-05T14:33:57+03:00

     Osmanlı Devleti’nin kuruluş evresinde taşıdığı değeri ilerleyen
süreçte de sürdürecek olan Bursa’da Osmanlı Devleti’nin genel
tarihselliği içerisinde yaşanacak olan dönüm noktalarının izdüşümleri ve
küresel gelişmelerin yansımaları etkili bir şekilde hissedilecektir. 19.
yüzyılda katlanarak artan Avrupa merkezli endüstriyel gelişim, Osmanlı
Devleti’nin son dönemlerinde politik yaşamla birlikte sosyo-ekonomik ve
kültürel doğayı da önemli ölçüde dönüştürecek ve bu dönüşümün izleri
Bursa’da da yakalanabilecektir.
    Bursa’nın en önemli üretimlerinden birisi
olan ipekçiliğin sanayileşme karşısındaki durumu, ipekçiliği sürekli kılmak
ve güçlendirmek için yapılan çalışmalar arşiv kayıtları, dönem süreli
yayınları ve ikinci el kaynaklara dayalı bir araştırmayla genel hatlarıyla
verildikten sonra özellikle ipek ticaretini canlandırmak için yapılanlar
irdelenecektir. Bursa’da; bu dönemde ipek ticaretini canlandırmanın en
önemli aracısı olan deniz ve demiryolu araçları ve işletmeleri kurulacaktır.
Bu bağlamda Bursa’da kurulmuş olan ve çalışmamızın ana temasını
oluşturan vapur kumpanyasına ait nizamnamenin ayrıntılı bir şekilde
değerlendirmesi yapılacaktır.

 

kaynak:http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1348/15615.pdf

0