Cevaplar

2013-01-09T19:59:38+02:00

TÜRKLERİN ANADOLUYU YURT EDİNMEK İSTEMELERİNİN SEBEBLERİ NELERDİR? 1-STRATEJİK KONUMUNDAN DOLAYI  


Anadolu tarih boyunca ilgi çeken bir konumdadır. Asya ile Avrupa'yı birleştirmesi, yer alması, denizlerle çevrili olması, kısacası stratejik konumundan dolayı tüm ulusların olduğu gibi Türklerinde dikkatini çekmiştir.

2-EKONOMİK NEDENLER Anadolu toprakları üzerinden iki tane önemli ticaret yolu geçiyordu.Bu ticaret yollarını hakimiyet altında alan millet ekonomik olarak zenginleşecekti.İpek Yolu ve Kral Yolu Anadolu toprakları üzerinden geçiyordu.

3-YURT EDİNMEYE UYGUN TOPRAKLAR OLUŞU Anadolu toprakları iklim ve verimli toprakları nedeniyle pek çok medeniyete yurt olmuştur.Türklerin yurdu olan  Orta Asya’nın Bozkır iklimi, coğrafi durumun müsait olmaması, iklimin sıcak ve kurak olması da Türkleri rahatsız eden, onları yeni arayışlara ve yeni yurtlar aramasında büyük bir etken olmuştur.

4-YENİ ARAYIŞLAR İÇİNDE OLMALARI Orta Asya’da birlik ve beraberliklerini yitiren Türkler, iktisadi yönden de pek iyi değillerdi. Orta Asya’nın Bozkır iklimi, coğrafi durumun müsait olmaması, iklimin sıcak ve kurak olması da Türkleri rahatsız eden, onları yeni arayışlara ve hal çareleri bulmaya sevkeden amiller olarak zikredilmektedir. Nitekim Kafesoğlu’nun da belirttiği gibi tarihi kayıtlarda Türk göçlerinin de iktisadi sıkıntı, yani Türk anayurt topraklarının geçim bakımından yetersiz kalması dolayısıyla olduğu bir gerçektir. Büyük ölçüde kuraklık, nüfus kalabalıklığı ve otlak darlığı Türkleri göçe mecbur etmiştir. İçinde bulundukları siyasi ve iktisadi durumun bu zorluklarını gözönünde bulunduran Türkler, kendilerine daha iyi ve daha uygun yerler aramak gayesiyle anavatanlarından bir bir ayrılmaya başladılar. Türklerin bır kısmı Hazar denizinin kuzeyinden Avrupa’ya doğru, diğer bir kısmı da Hazar denizinin güneyinden İran ve İran üzerinden de Anadolu’ya doğru göç ettiler. 

Anadolu'da birden fazla farklı devlet, beylik vb olması ve onların arasındaki mücadeleler, Türklerin karşısında çok güçlü düşmanların olmaması, coğrafi koşullar ve Türklerin kararlı savaşcılığı ile de uzun bir zaman almasına rağmen bu başarılmıştır.

1 5 1