1- toplumsal sorunlarda ve tehlikelerde halkı biliçlendiren sivil toplum örgütleri ( akut ve greenpeace vb.) LÜTFEN ÇOK ACİL

2-OZON TABAKASININ DÜNYA VE CANLILAR İÇİN ÖNEMİ 3- BU TABAKAYA NELER

ZARAR VERİYOR?

ARKADAŞLAR LÜTFEN HER SORU İÇİN AYRI AYRI CEVAPLAR VERİNİZ BÖYLE YAPMAYANI ŞİKAYET EDERİM!

1

Cevaplar

2013-01-09T20:00:36+02:00

2- Ozon Tabakasının Önemi

Ozonosfer (Ozon Tabakası), Astratosferin üst kısmında yaklaşık olarak yüksekte bulunan gaz tabakadır ve Strotosfer arasında yer alır. Ozon Tabakası, Güneş'ten gelen morötesi (ultraviyole) gibi zararlı ışınları tutar. Bu hayati açıdan çok önemlidir. Çünkü morötesi ışınlar ölümcüldür

Ozon, bazik ortamda olduğu kadar asitli ortamda da iyi ürettiği çok sayıda yükseltgenme için kullanılır. Bazı kumaşların aklaştırılmasmda da ozondan yararlanılır. Canlı hücreleri yok edici etkisinden ötürü, gösteri salonlarının, vagonların, vb. havasım temizlemeye, hastalığa yol açan mikropları yok ederek suların bunlardan arındırılmasına yarar. Ancak atmosferdeki ince ozon tabakasının arılığı, günümüzde insanoğlu tarafından tehdit edilmektedir. Aerosol bombalar, stratosfere kadar çıkan ve ozonun oksijene dönüşmesine yol açan kloru morötesi ışınım etkisi altında serbest bırakan freonlardan (klor, flüor ve karbon bileşikleri) birini içeren itici bir gaz içerirler. Aynı olay, atmosferdeki nükleer patlamalar sırasında ya da 18 km yükseltiden fazlaya erişen sesötesi uçakların reaktörlerinden çıkan azot monoksitin etkisiyle de oluşur.

0