Cevaplar

2013-01-09T20:46:09+02:00

HAVA VE İKLİM İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

Soru1.  Yer’in katı ve sıvı yüzeyini çepeçevre saran gaz örtüsüne atmosfer denir. Atmosferin yer yüzeyindeki canlılar üzerinde koruyucu ve düzenleyici bir etkisi vardır.

      Aşağıda verilen bilgilerden hangisi atmosferin bu özelliklerinden birisi değildir?

A)    İklim olaylarının meydana gelmesini sağlar.

B)    Güneşten gelen zararlı ışınları süzer.

C)    İçindeki oksijen gazı nedeniyle hayatı yaşanılır hale getirir.

D)    Güneşten gelen ışınların dağılımını sağlayarak , Güneş ışığını alamayan yerlerinde aydınlık olmasını sağlar.

E)     Işığı ve sesi yalıtır

 

Soru2.  – Güneşten gelen son derece tehlikeli zararlı ışınları tutar.

-- Aynı zamanda bir bakteri öldürücüdür.

      Yukarda özelliklerinden bahsettiğimiz atmosferin hangi katmanıdır?

A)    Troposfer

B)    Eksosfer

C)   Stratosfer

D)   Ozonosfer

E)    İyonosfer

 

Soru3.  Atmosfer olaylarının uzun yıllar içerisinde göstermiş olduğu ortalama duruma iklim adı verilir. İklim olayları da  troposferin 3-4 km’lik alt kısımlarında (bilgi yelpazesi.net) gerçekleşir.

       Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden   hangisidir?

A)    Yatay hava hareketlerinin yalnızca bu bölümde oluşması.

B)    Su buharının tamamına yakının bu bölümde bulunması

C)   Atmosfer sıcaklığının bu bölümde daha yüksek olması

D)   Canlı hayatının sadece bu bölümde yer alması

E)    Güneşten gelen enerjinin tamamının bu bölümde tutulması

 

Soru4.  Üst sınırı , yeryüzünden 250-300 km. yüksekliktedir. Radyo dalgalarını yansıttığı için yeryüzü haberleşmesinde  büyük önem taşır.

      Yukarıda özelliklerinden bahsettiğimiz atmosferin katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     İyonosfer

B)    Ozonosfer

C)    Kemosfer

D)    Troposfer

E)    Eksosfer

 

Soru5.  Bir çok bilim adamı geçmişte bir çok sebebe bağlı olarak iklim değişikliklerinin meydana geldiğini, günümüzde de yer küre üzerinde yapılan bir çok araştırmalar  küresel ısınmaya bağlı olarak gelecekte iklim değişikliklerinin meydana gelebileceğinden bahsetmektedirler.

      Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A)    Dünyanın yörüngedeki hızının artması.

B)    Ozon gaz katmanının incelmesi.

C)    Yılın altı aylık dönemlerinde kutupların gündüzü yaşaması.

D)    Kutuplardaki buzulların hızla erimesi.

E)     Atmosfere karışan klorofloro-karbon  gazlarının artması.

 

Soru6.  Güneş ışınları atmosferden geçerken yansıma yoluyla dağılır.

      Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına sebep olur?

A)    Yerden yükseldikçe sıcaklığın azalmasına

B)    Basınç alanlarının oluşmasına

C)    Gölgeli yerlerin de aydınlanmasına

D)    Basınç merkezlerinin oluşmasına

E)     Yıllık sıcaklık farklarının artmasına

 

 

Soru7.  İklim atmosfer olaylarının uzun yıllar içerisinde gösterdiği ortalama duruma  denir. Hava durumu  ise kısa süreli atmosfer olaylarıdır.

      Aşağıda bazı karşılaştırmalar yapıldı  bu karşılaştırmalara bakarak hangisinin doğru olduğu düşüncesine varırız?

                  İklim                            Hava Durumu

      A)  Ilıman bir kış                      Donlu gece

      B)  Kurak bir kış                       Sert bir yağış

      C)  Yağışlı bir mevsim             Yağışlı ilkbahar

      D)  Donlu bir gün                      Ilık kış

      E)  Karlı bir gün                        Sisli bir akşam

 

 

Soru8.  Aşağıdakilerden hangisi soğuk yerel rüzgarlar arasında kabul edilemez?

A)    Mistral

B)    Poyraz

C)   Samyeli

D)   Bora

E)    Karayel

 

Soru9.  Aynı enlemlerde yer almalarına rağmen yaz aylarında  Asya Kıtası, Kuzey Amerika Kıtasından  daha sıcak olmaktadır. Bunun temel sebebi  aşağıdakilerden  hangisidir?

A)    Asya’nın Amerika’ya göre daha karasal olması

B)    Güney yarım kürede yer alması

C)   Yeryüzü şekilleri

D)   Farklı okyanus akıntılarının etkisinde kalması

E)    Dünyanın geoid şeklinde olması

 

Soru10.  Aşağıdakilerden  hangisi iklimden etkilenmez?

A)     Yağış rejimi

B)    Yeraltı zenginlikleri

C)    Tarımsal  etkinlikler

D)    Yaşama biçimi

E)    Sıcaklık düzeni

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.E   2.D   3.B   4.A   5.E   6.C   7.B   8.C   9.D   10.E    

1 4 1
2013-01-09T20:47:30+02:00

http://www.frmtr.com/cografya/1526354-9-sinif-cografya-cozumlu-test-iklim.html bu siteden çözebilirsin

1 3 1