Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-09T23:20:18+02:00

Zarımsı tüp ve keseciklerin biraraya gelmesiyle meydana gelir.Genellikle çekirdeğe yakındır. Bilhassa aktif salgı yapan bezhücrelerinde göze çarpar. Asıl görevinin hücrenin salgıladığıproteinleri depolamak olduğuna inanılmaktadır.paketleme ve salgı göreviyapar.Salgı bezlerinin hücrelerinde sayıları daha fazladır.Örnegin; terbezlerinden ter,bunlar gibi örnekler.golgi aygıtı büyük çalışmalarsonucu bulunmuştur.Açığa çıkan enerji burada ATP (Adenozin TriFosfat)şekline çevrilir.Enerji üretir oksijenli solunum yapar.eneji üretmektekullanılır. Plastitler [değiştir] Yalnızca bitki hücrelerindebulunurlar. Üç çeşidi vardır. Kloroplastlar, yeşil renklidir,klorofil içerirler. Bitkilere yeşil rengini bunlar verirler. Güneşışığı karşısında su ve karbondioksitten organik maddeler imal ederlerki, bu olaya karbon özümlemesi (fotosentez) adı verilir. Kromoplastlar, renkli plastitlerdir. Turuncu renkte olanlara karoten,sarı renkte olanlara ksantofil , sarımsı kırmızı olanlara dalikopen denir. Havuç ve domates gibi meyve ve sebzelerin kendine hasrenklerini verirler. Lökoplastlar, renksizdirler. Bitkilerin ışıkgörmeyen kısımlarında (kök, yumru vb.) bulunurlar.

Nişasta depolarlar.Fotosentez sonucu oluşan glikoz, iletim sistemi aracılığıyla depo yeriolan lökoplastlara gelir. Burada glikoz molekülleri birleşerek nişastamolekülleri meydana gelir. Nişastanın sentezi esnasında, su açığaçıkar. n sayıda glikoz molekülünün birleşmesi esnasında (n-1) sayıdaH2O(su) molekülü açığa çıkar. Nişasta taneciklerinin şekil vebüyüklükleri bitkinin çeşidine göre farklılık gösterir.


1 3 1